Aktuelno

PUFBiH: Broj zaposlenih radnika u Federaciji BiH
08 Jan 2021Porezna uprava FBiH saopćila je da je 31. decembra 2020. godine ukupan broj zaposlenih u Federaciji BiH, po prebivalištu osiguranika, iznosio 520.493. Ovaj broj je manji za 15.252 u odnosu na podatak od 31.12.2019. godine, kada je bilo 535.745 zaposlenih. 
 
U odnosu na podatke od 5. maja, kada je od početka pandemije korona virusa evidentiran najmanji broj od 507.607, broj zaposlenih je 31. decembra veći za 12.886.
 
Stanje broja zaposlenih na dan 31.12.2020. godine po prebivalištu zaposlenika i sjedištu poslodavca razvrstanih po kantonima i općinama objavljeno je na web stranici Porezne uprave FBiH (www.pufbih.ba).
 
Broj zaposlenih prema prebivalištu se bazira na prebivalištu zaposlenika (JMBG) bez obzira gdje je osoba zaposlena, a broj zaposlenih prema mjestu rada, odnosno prema mjestu poslodavca (JIB-a), saopćeno je iz Porezne uprave FBiH.
 
Petak,
22. januar 2021.
VIŠE