Aktuelno

FUZIP: Pojačane aktivnosti federalnih inspektora povodom nastupajućih praznika
31 Dec 2020Povodom nastupajućih praznika poduzimaju se intenzivirane aktivnosti svih nadležnih inspekcija na području Federacije BiH, a federalni inspektori  nastavljaju vršiti pojačane inspekcijske nadzore kao podrška svim nadležnim kantonalnim inspekcijama, saopćeno je iz Federalne uprave za inspekcijske poslove.

U koordinaciji s nadležnim kantonalnim inspekcijskim organima finalizirane su sve pripremne i planske aktivnosti, te formirani timovi za vršenje pojačanih inspekcijskih nadzora na lokalitetima odnosno nad objektima potencijalno visokog rizika za kršenje epidemioloških mjera.

Bez obzira što sve nadležne inspekcije na području FBIH djeluju u kadrovski ograničavajućim uvjetima, u funkciju zaštite zdravlja stanovištva su stavljeni svi raspoloživi kapaciteti. Data su ovlaštenja dodatnom broju federalnih inspektora kako bi bila osigurana potpuna organizacija rada i provođenje nadzora u noćnim satima, neradnim danima i vikendom.

Inspekcijski nadzori će i dalje biti usmjereni na sredine visokog epidemiološkog rizika odnosno mjesta okupljanja većeg broja ljudi, kako u zatvorenom, tako i otvorenom prostoru, naročito po pitanju mogućih organiziranja proslava koje se očekuju u ovom epidemiološki kritičnom periodu. Također, planirani inspekcijski nadzori će i nakon novogodišnjih praznika biti usmjereni na praćenje provođenja Preporuka za skijališta u kontekstu COVID-19, kao specifičnih mjera za skijališta i prateće ugostiteljske objekte izdatih od strane Zavoda za javno zdravstvo FBiH, kako bi se mogućnost prijenosa zaraze u zimskim sportovima smanjila na minimum.

U smislu provođenja inspekcijskih nadzora, Naredbama kriznih štabova je predviđena i podrška policijskih organa, kao potpora efektivnom provođenju inspekcijskih nadzora na terenu. Zajednički cilj svih odgovornih institucija je da se u cjelosti  ispoštuju mjere nadležnih kriznih štabova i spriječi dalje pogoršanje epidemiološke situacije na području FBIH.

S obzirom na ozbiljnost situacije i nivo rizika, apeliramo na građane, ali i organizatore proslava povodom nastupajućih praznika, da se u predstojećem periodu suzdrže od organiziranja i obilježavanja događaja koja uključuju veća okupljanja ljudi zbog realnog doprinosa nekontrolisanoj transmisiji virusa, a kako bi spriječili nesagledive epidemiološke posljedice.

Napominjemo da je zbog kolektivne sigurnosti u narednim danima naročito potrebna maksimalna odgovornost, disciplina i saradnja građana, kao i striktno poštivanje obavezujućih epidemioloških mjera, saopćeno je iz Federalne uprave za inspekcijske poslove.
 
Nedjelja,
28. februar 2021.
VIŠE