Aktuelno

PUFBiH: Broj zaposlenih radnika u Federaciji BiH
25 Dec 2020Iz Porezne uprave FBiH saopćeno je da je 21.12.2020. godine broj zaposlenih u Federaciji BiH iznosio je 520.486, koji je u odnosu na prethodno obajvljeni podatak od 14. decembra ove godine, kada je broj zaposlenih iznosio 520.302, veći za 184.

U odnosu na 16. mart ove godine kada je broj zaposlenih u FBiH po prebivalištu osiguranika iznosio 534.076, na dan 21.12. 2020. godine manji je za 13.590, a u odnosu na 5. maj 2020. godine, kada je od početka pandemije evidentiran najmanji broj zaposlenih od 507.607, veći za 12.879.  

Broj zaposlenih prema prebivalištu se bazira na prebivalištu zaposlenika (JMBG) bez obzira gdje je osoba zaposlena, a broj zaposlenih prema mjestu rada, odnosno prema mjestu poslodavca (JIB-a).

Iz Porezne uprave je saopćeno da je stanje broja zaposlenih 14.12.2020. godine po prebivalištu zaposlenika i sjedištu poslodavca razvrstanih po kantonima i općinama objavljeno na web stranici Porezne uprave FBiH (www.pufbih.ba).  
 
 
Nedjelja,
28. februar 2021.
VIŠE