Aktuelno

Uskoro dodjela pomoći sektoru javnog cestovnog prijevoza putnika u FBiH
11 Dec 2020Federalno ministarstvo prometa i komunikacija dobilo je 193 prijave na javni poziv za dodjelu finansijske pomoći poslovnim subjektima iz sektora javnog cestovnog prijevoza putnika u okolnostima pandemije COVID-19.
 
Vlada Federacije Bosne i Hercegovine za podršku sektoru javnog cestovnog prijevoza putnika u Federaciji BiH osigurala je 10.000.000 KM.
 
Iz Federalnog ministarstva prometa i komunikacija saopćeno je da je komisija za pripremu i provođenje javnog poziva završila sve planirane aktivnosti i zadatke, odnosno analizu svih pristiglih prijava. Od ukupno 193 prijave, jedna je neblagovremena, a formalno-pravne uslove ispunilo je 176 privrednih subjekata.
 
Komisija za ocjenu će u skladu sa odredbama i kriterijima Uredbe o interventnim mjerama za podršku ugroženim sektorima privrede Federacije BiH u okolnostima pandemije COVID-19 i javnog poziva sačiniti prijedlog dodjele sredstava. Federalni ministar Denis Lasić taj prijedlog trebao bi sljedeće sedmice dostaviti Vladi Federacije BiH na usvajanje.
 
 
Nedjelja,
28. februar 2021.
VIŠE