Aktuelno

Džindić: Za 391 izvoznika 30 miliona KM direktne pomoći
03 Dec 2020Federalni ministar energije, rudarstva i industrije Nermin Džindić izjavio je danas, na konferenciji za medije u Sarajevu, da je Vlada Federacije Bosne i Hercegovine donijela odluku o raspodjeli 30 miliona KM direktne pomoći za 391 izvozno orijentisanu kompaniju.
 
Istakao je da su odlukom obuhvaćeni sektori metalske, elektro i automobilske industrije sa oko 15 miliona KM; industrija građevinskog matarijala i nemetala sa 690.000 KM; drvna, papirna i grafička industrija sa oko pet miliona KM; proizvodnja tekstila, odjeće, obuće i kože sa oko četiri miliona KM, te hemijska, farmaceutska i industrija gume i plastike sa oko pet miliona KM.
 
- U narednih nekoliko dana bit će potpisani ugovori sa onima kojima su sredstva dodijeljena nakon čega slijedi raspodjela sredstava - rekao je Džindić i dodao da je u toku priprema dodatnih mjera Vlade FBiH za pomoć privredi.
 
Naveo da je Federalna vlada danas usvojila odluku o smanjenju cijene gasa prema distributerima za 8,5 posto koja stupa na snagu od 1. januara 2021. godine.


 
- Molimo sve distributere da za taj iznos umanje cijenu krajnjim potrošačima, odnosno građanima BiH - naglasio je Džindić.
 
Pojasnio je da je Vlada FBiH prihvatila prijedlog odluke o razrješenju direktora Operatora za obnovljive izvore energije i efikasnu kogeneraciju zbog isteka mandata 14. decembra 2020. godine, a za vršioca dužnosti do okončanja konkursne procedure imenovan je Željko Določek.
 
Također, dodao je da je data saglasnost za razrješenje predsjednika Nazornog odbora RMU Banovići Bege Birparića i imenovanje Amira Brigića na tu poziciju.
 
Nedjelja,
28. februar 2021.
VIŠE