Aktuelno

Novalić, Đapo, Džindić i Dedić radili na mjerama za zaštitu rijeka
17 Nov 2020Premijer Federacije Bosne i Hercegovine Fadil Novalić održao je danas, u sjedištu Vlade FBiH u Sarajevu, radni sastanak s federalnom ministricom okoliša i turizma Editom Đapo, federalnim ministrom energije, rudarstva i industrije Nerminom Džindićem i federalnim ministrom poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Šemsudinom Dedićem. Razgovarano je o kratkoročnim mjerama i aktivnostima koje će se što prije poduzeti, a sve na osnovu ranijeg zaključka Parlamenta Federacije BiH o potpunoj zabrani izgradnje mini hidroelektrana, kao i na osnovu zahtjeva predstavnika NVO-a iz Koalicije za zaštitu rijeka. 
 
Dogovorena je izmjena i dopuna nekoliko pravilnika. U resoru okoliša i turizma u toku su izmjene Pravilnika o pogonima i postrojenjima koji mogu biti izgrađeni i pušteni u rad samo ako imaju okolinsku dozvolu i to na način da će ovo federalno ministarstvo preuzeti izdavanje okolišnih dozvola za kapacitet preko 150 kW.
 
Radi se i na pravilniku o načinu formiranja i rada stručnih komisija za ocjenu studija o procjeni uticaja na okoliš u postupku izdavanja okolinske dozvole za pogone za proizvodnju hidroelektrične energije. Ovim izmjenama se definiše osnivanje posebnih komisija za ocjenu studija uticaja na okoliš prilikom izgradnje pogona za proizvodnju hidroelektrične energije.
 
U izradi izmjena pomenutih pravilnika učestvuju i predstavnici Koalicije za zaštitu rijeka.
 
Kad je u pitanju resor energije, rudarstva i industrije, između ostalog, od 1. januara 2021. godine neće se produžavati davanje poticaja za mini hidroelektrane, a sredstva predviđena za to preusmjerit će se kao poticaji drugim obnovljivim izvorima energije.
 
Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva je u skladu s ranijim zaključkom Vlade FBiH krenulo u izmjene Pravilnika o ekološki prihvatljivom protoku koji će precizirati način mjerenja dozvoljenog protoka u kojem mini hidroelektrana smije raditi.
 
Naime, cilj je da se ekološki prihvatljiv protok mjeri u realnom vremenu i IT sistemom automatski očitava u agencijama za vode kako bi agencije mogle reagovati u slučaju da mini hidroelektrana ne poštuje princip ekološki prihvaljivog protoka.
 
Također je istaknuto da se instrumenti Kataloga kriterija o održivom razvoju ugrade u pravila o dodjeli koncesija što će biti preporučeno i kantonima.
 
Učesnici sastanka upoznati su i sa analizom koja, između ostalog, ukazuje da u ovoj godini nije izdata niti jedna energetska dozvola s federalnog nivoa kako bi bila izgrađena mini hidroelektrana.
 
Prethodne tri godine izdavana je godišnje po jedna dozvola za ove svrhe, dok je u 2014. i 2015. godini izdato po 11 ovakvih dozvola, s tim da su dozvole u 2015. godini izdate prije dolaska aktuelnog saziva Vlade. 
 
Tokom sastanka govorilo se i o dugoročnim mjerama u cilju spašavanja naših rijeka, među kojima je ustavna zaštita vode i prava na pitku vodu.
 
Na predstojećoj sjednici Vlade FBiH očekuje se informacija o poduzetim mjerama i aktivnostima kao i one koje će uslijediti, a vezano za postupanje po pomenutom zaključku Parlamenta i zahtjeva Koalicije za zaštitu rijeka.
 
Subota,
18. septembar 2021.
VIŠE