Aktuelno

Održana Skupština akcionara Elektroprenosa-Elektroprijenosa BiH
16 Jun 2020U sjedištu kompanije Elektroprenosa-Elektroprijenosa a.d. Banja Luka danas je održana deseta redovna sjednica Skupštine akcionara/dioničara. Sjednici su prisustvovali premijer FBiH i predsjedavajući Skupštine akcionara Fadil Novalić, premijer RS i član Skupštine Radovan Višković, te predstavnici Uprave generalni direktor Mato Žarić, v.d. izvršnog direktora za rad i održavanje sistem Cvjetko Žepinić, izvršni direktor za planiranje sistema i inženjering Alaudin Alihodžić i članovi Upravnog odbora kompanije predsjednik Branko Baroš, zamjenik predsjednika Muhamed Mehmedović i član Stipo Buljan.
 
Na sjednici je usvojena informacija o Planu investicija kompanije za 2020. godinu, koji je usvojen na 49. sjednici Upravnog odbora, a koji će biti dostavljen Državnoj regulatornoj komisiji za električnu energiju na odobrenje. 
 
Skupština akcionara dala je saglasnost za ulaganja u objekte više od 1.000.000 eura. Ovom odlukom  odobrene su rekonstrukcije tri postojeće, kao i izgradnja osam novih transformatorskih stanica s priključnim dalekovodima. Odobrena je i izgradnja dva nova dalekovoda, te jedna rekonstrukcija postojećeg, a ova odluka je obuhvatila i nabavku energetskih transformatora i obnavljanje telekomunikacionog sistema.  
 
Na današnjoj sjednici Skupštine akcionara donesena je i Odluka o prestanku mandata članova Odbora za reviziju, zbog isteka perioda na koji su imenovani, a nakon provedene konkursne procedure, na period od tri godine, imenovani su članovi novog saziva.
 
Srijeda,
19. januar 2022.
;">
VIŠE