Aktuelno

BiH predala predsjedavanje BAMIN mrežom
13 Feb 2020U organizaciji OSCE Sekretarijata u Tirani je održan dvodnevni redovni sastanak Upravnog odbora BAMIN mreže (Balkanska međuagencijska mreža za upravljanje oduzetom imovinom).
 
Pored predstavnika Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom i Agencije za upravljanje oduzetom imovinom Republike Srpske, sastanku su prisustvovali predstavnici Državne agencije za imovinu Crne Gore i Agencije za oduzetu imovinu Albanije, kao i direktor Sekretarijata BAMIN mreže  Andrea D' Angelo i Jill Thomas.
 
Na ovom sastanku predstavnika tijela za upravljanje oduzetom imovinom razgovarano je o dosadašnjim rezultatima rada ove mreže, mogućem proširenju članstva, te budućim aktivnostima vezanim za unapređenje mehanizama za upravljanje nezakonito stečenom imovinskom koristi u regionu. 
 
Predstavnice Organizacije za evropsku sigurnost i saradnju, zamjenica šefa Odjela za strateška pitanja policije Denise Mazzolani i službenica programa za ekonomsku saradnju i upravljanje Iris Pilika,  istakle su da će OSCE dati punu podršku radu BAMIN mreže u narednom periodu s ciljem poboljšanja i unapređenja međunarodne i međuinstitucionalne saradnje svih tijela u regionu koji upravljaju sa imovinom koja je oduzeta od organiziranog i drugih oblika kriminala.
 
Također, direktor Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom Vinko Jakić predao je predsjedavanje BAMIN-om za 2020. godinu Crnoj Gori,  te najavio daljnje aktivno učešće u aktivnostima ove mreže, saopćeno je iz ove federalne agencije.
 
 
 
Utorak,
22. septembar 2020.
VIŠE