Aktuelno

Ministar Ramić: Niži nivoi vlasti moraju ubrzati provođenje obaveza u Projektu CEB II
12 Feb 2020

U organizaciji Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica danas je u Sarajevu održan sastanak o provedbi Projekta CEB II – „Zatvaranje kolektivnih centara i alternativnog smještaja pružanjem javnih stambenih rješenja“, na području Kantona Sarajevo i Bosansko–podrinjskog kantona Goražde.
 
Cilj sastanka bio je prezentirati pregled dosadašnje realizacije podprojekata, ukazati na prepreke i kašnjenja koja nastaju uglavnom radi administrativnih procedura na nižim nivoima vlasti, s ciljem ubrzanja dinamike na provođenju Projekta CEB II na području ovih kantona. Sastanku su prisustvovati federalni ministar raseljenih osoba i izbjeglica Edin Ramić, uime provoditelja Projekta na području Federacije BiH, kao i resorni ministri ova dva kantona, te načelnici i ovlašteni predstavnici iz općina u kojima se implementira Projekt CEB II.
 
-Federalno ministarstvo, kao implementator Projekta CEB II u Federaciji BiH, svoje kapacitete u značajnoj mjeri usmjerava kako bi ovaj projekt bio završen u planiranom roku. Međutim, činjenica je da niži nivoi vlasti moraju ubrzati izvršavanje preuzetih obaveza, kako bi on bio na vrijeme završen. Analizirali smo provođenje podprojekata u kantonima, utvrdili gdje su najveća odstupanja od zadatih rokova, te ćemo putem sastanaka s kantonima i općinama, uz našu stručnu podršku, pokušati ubrzati dinamiku izvođenja radova. Danas smo to uradili s Kantonom Sarajevo i BPK-a Goražde, a u narednim danima ćemo organizirati sastanke i sa ostalim kantonima - kazao je ministar Ramić.
 
Na području Kantona Sarajevo u okviru Projekta CEB II planirana je realizacija tri podprojekta, u općinama Ilidža i Hadžići, a vlasnik objekata je Ministarstvo za rad socijalnu politiku, izbjegla i raseljena lica Kantona Sarajevo. Njihova ukupna planirana vrijednost je oko 5,4 miliona eura, od čega je kreditno zaduženje gotovo tri miliona eura, a ostatak sredstava učešće resornog kantonalnog ministarstva. Na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, u okviru Projekta CEB II realizira se ukupno devet podprojekata, u općinama Pale-Prača, Foča-Ustikolina i Grad Goražde. Planirana je sanacija i izgradnja ukupno 218 stambenih  jedinica ukupne vrijednosti 8,5 miliona eura, od čega je kreditno zaduženje pet miliona eura, a ostatak sredstava učešće općina.
 
-Ovo je vrlo složen državni projekt u koji su uključeni svi nivoi vlasti, i podrazumjeva veliki broj procedura, posebno na kantonalnom i općinskom nivou, kao što su osiguranje zemljišta i projektne dokumentacije, dozvola, kao i usluge nadzora nad izvođenjem radova i priključenje objekata na potrebnu infrastrukturu, te utvrđivanje različitih renti i slično. Ipak, vjerujemo da ćemo uz intenzivniju saradnju i komunikaciju s nižnim nivoima vlasti koji i donose najviše procedura, uspjeti u najvećoj mjeri zatvoriti kolektivne centre i ispoštovati rokove - poručio je Ramić.
 
U okviru Projekta CEB II, na području Federacije BiH planirana je realizacija ukupno 49 podprojekata u 29 općina, u kojim će biti izgrađeno ili sanirano 1.450 stambenih jedinica za 4.350 korisnika iz kategorije raseljenih ili osoba u stanju socijalne potrebe. Kreditno zaduženje Federacije BiH iznosi gotovo 80 miliona KM. Ukupna vrijednosti projekta za BiH je gotovo 120 miliona KM, koji se finansira kreditnim sredstvima Razvojne banke Vijeća Evrope, a vodeća institucija projekta je Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH, dok ga provode resorna entitetska ministarstva, kantonalna ministarstva/uprave, općinske i gradske vlasti, saopćeno je iz Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica.
 
 
Utorak,
22. septembar 2020.
VIŠE