Aktuelno

Upućeni nalozi za isplatu civilnih invalidnina
09 Aug 2019Nalozi za isplatu civilnih invalidnina (tuđa njega i pomoći) i invalidnina za civilne žrtve rata u Federaciji Bosne i Hercegovine za juli/srpanj 2019. godine su upućeni prema bankama, saopćeno je iz Federalnog ministarstva finansija/financija BiH.

Ministarstvo je osiguralo sredstva za ove kategorije u ukupnom iznosu od 13.608.531,20 KM.

 
Petak,
18. oktobar 2019.
VIŠE