Aktuelno

Akreditirana laboratorija uradila analizu – sadržaj teških metala i piralena znatno ispod graničnih vrijednosti
06 Aug 2019Povodom aktuelne situacije u vezi s radom Javnog preduzeća Vodovod d.o.o. Mostar i raznim izjavama o sastavu mulja s prečistača otpadnih voda u Mostaru, Federalno ministarstvo okoliša i turizma je angažiralo akreditiranu laboratoriju za ispitivanje hemijskog sastava mulja, odnosno ispitivanje prisustva piralena (PCB).

U Pravilniku o utvrđivanju dozvoljenih količina štetnih i opasnih materija u zemljištu i metode njihovog ispitivanja, najviše dozvoljene količine PCB u mulju iz gradskih otpadnih voda suhe tvari mogu iznositi do 0,05 mg/kg. Analizom sastava mulja s prečistača u Mostaru je utvrđeno da je sadržaj PCB manji od 0,01 mg/kg.

Analiza je urađena u akreditovanoj laboratoriji Euroinspekt Croatiakontrola iz Hrvatske. Na osnovu dobijenih rezultata, utvrđeno je da je sadržaj  teških metala i PCB-a (polihloriranih bifenila) izraženi u mg/kg znatno ispod dozvoljenih graničnih vrijednosti. 

Labaratorija je izvršila uzorkovanje dehidriranog mulja i otpadnih voda nakon prečišćavanja s postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u Mostaru dana 15.7.2019. godine.

Analiza i komentar dostavljenog uzorka otpadnog mulja urađeni su u skladu s Pravilnikom o utvrđivanju dozvoljenih količina štetnih i opasnih materija u zemljištu i metode njihovog ispitivanja  i Uredbom o uvjetima ispuštanja otpadnih voda u okoliš i sisteme javne kanalizacije.

Navedene hemijske analize ukazuju da se dehidrirani mulj može koristiti u poljoprivredne svrhe ukoliko se prethodno izvrši sterilizacija mulja, a to znači uništavanje patogenih organizama, odnosno potencijalnih uzročnika oboljenja.

Kako je saopćeno, Federalno ministarstvo okoliša i turizma ukazuje na činjenicu da svega jedna trećina otpadnih voda u Gradu Mostaru ide na kanalizacioni sistem spojen sa prečistačem otpadnih voda i da je potrebno, što je moguće prije, osigurati da sve otpadne vode u Mostaru budu spojene na ovaj sistem.

Kompletan izvještaj analize dehidriranog mulja sa prečistača otpadnih voda u Mostaru, možete pogledati putem ovog linka.
 
Srijeda,
15. juli 2020.
VIŠE