Aktuelno

Održana 186. sjednica Vlade Federacije BiH
25 Jul 2019

Vlada Federacije BiH je, na današnjoj sjednici koja je održana u Sarajevu, utvrdila više prijedloga izmjena i dopuna zakona, među kojima je Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o utvrđivanju i ostvarivanju potraživanja građana u postupku privatizacije kojim je predviđeno da se potraživanja s Jedinstvenog računa mogu koristiti u procesu privatizacije za kupovinu stanova na kojima postoji stanarsko pravo do 30. juna 2021. godine u visini 100 posto od ukupne cijene, umjesto do 30. juna 2019. godine.
 
Prijedlogom zakona o izmjenama Zakona o visini stope zatezne kamate na javne prihode produžen je period za izmirenje glavnog duga do 31.12.2020. godine s ciljem stvaranja pretpostavki za otpis zateznih kamata, jer je efekat dosadašnje primjene ovog zakona naplata glavnog duga oko 84 miliona KM, dok je otpisano oko 39 miliona KM dosadašnje zatezne kamate.
 
Cilj izmjena i dopuna Zakona o krivičnom postupku Federacije BiH je usklađivanje sa Odlukom Ustavnog suda BiH koji je utvrdio da pojedine odredbe nisu u skladu sa Ustavom BiH. Ovo zakonsko rješenje predviđa i uvođenje kućnog pritvora sa elektronskim nadzorom, kao novog instituta u krivičnom zakonodavstvu Federacije BiH.
 
Federalna vlada utvrdila je Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o policijskim službenicima FBiH čiji je cilj osigurati hitnu i učinkovitu popunu novog i zadržavanje postojećeg stručnog policijskog kadra.
 
Izmjenama Zakona o zaštiti i postupanju s djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku, koje su danas također utvrđene, predviđeno je da će troškove izvršenja krivičnih sankcija prema maloljetniku snositi osnivač ustanove u kojoj se izvršava krivična sankcija, a ne, kao do sada, Budžet Federacije BiH.
 
Vlada FBiH upoznala se s Kvartalnim izvještajem o dugu Q2/2019. u kojem je navedeno da vanjski dug u Federaciji BiH na kraju II kvartala 2019. godine iznosi 4.627.561.126 KM ili 2.692.546.458 USD. Nominalni iznos vanjskog duga izražen u domaćoj valuti, manji je od duga u proteklom kvartalu za 99.676.352 KM odnosno za 2,11 posto. Dug, izraženo u USD, na kraju II kvartala u odnosu na podatak s kraja I kvartala, manji je za 22.950.442 USD ili 0,85 posto.
 
Ukupan unutrašnji dug 30.6.2019. godine iznosio je 683.865.949 KM (390.730.340 USD) i u odnosu na prethodni kvartal je manji za 2,27 posto ili 15.868.496 KM.
 
Ukupan vanjski i unutrašnji dug Vlade Federacije BiH, u koji nisu uključene verifikovane obaveze za koje nisu izdani vrijednosni papiri, niti obaveze prema zaposlenicima i dobavljačima bivšeg Federalnog ministarstva odbrane i vojske Federacije, iznosi 5.299.092.169 KM ili 3.083.276.798 USD i manji je u odnosu na dug iz prethodnog kvartala za 2,13 posto ili 115.424.141 KM.
 
Prihvaćeni su i Izvještaj Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva o stanju poljoprivrede („Zeleni izvještaj“) u Federaciji BiH za 2018. godinu i informacija o stanju u prehrambenoj industriji u Federaciji BiH u prošloj godini.
 
Danas je utvrđena lista korisnika i raspodjela prihoda ostvarenih na osnovu naknada za priređivanje igara na sreću koji su pripali Federalnom ministarstvu razvoja, poduzetništva i obrta. Od dijela prihoda uplaćenih u Budžet FBiH u 2018. godini, iznos od 144.849,20 KM je odobren za finansiranje programa i projekata promocije tehničke kulture.
 
 
Subota,
29. februar 2020.
VIŠE