Aktuelno

Poziv poreznim obveznicima koji obavljaju građevinsku djelatnost
15 Jul 2019Porezna uprava Federacije BiH obavještava porezne obveznike koji obavljaju građevinsku djelatnost na području Federacije Bosne i Hercegovine da će od 17. jula 2019. godine, koristeći sve ljudske i materijalne resurse, svakodnevno, od 8 do 20 sati, vršiti inspekcijski nadzor u predmetu otkrivanja neprijavljenih radnika „rad na crno“, otkrivanja rada bez odobrenja - „rad na crno“ i neevidentiranja prometa i neizdavanja računa.
 
Kako ne bi bili izloženi dodatnim troškovima, sankcijama i pečaćenju objekata, porezni obveznici se pozivaju da, ukoliko to već nisu, svoje poslovanje bez odgađanja usklade s važećim zakonskim propisima.
 
U svim slučajevima u kojima se utvrdi nepoštivanje zakonskih propisa Porezna uprava Federacije BiH će primijeniti sankcije propisane zakonom, i to za zapošljavanje neprijavljenih radnika, sankcije propisane Zakonom o Jedinstvenom sistemu registracije, kontrole i naplate doprinosa, i to za pravnu osobu novčanu kaznu u iznosu od 5.000 do 100.000 KM i za odgovorno lice u pravnoj osobi kaznu u iznosu od 3.000 do 20.000 KM, odnosno za obrtnika u iznosu od 2.000 do 20.000 KM.
Pored novčanih kazni, počiniocu prekršaja može biti izrečena i zabrana obavljanja djelatnosti do šest mjeseci, a u određenim slučajevima bi mogli biti izloženi i krivičnom procesuiranju
za rad bez odobrenja.
 
Pored novčanog sankcionisanja i pečaćenja objekta u skladu sa Zakonom o Poreznoj upravi Federacije BiH, počinioci bi mogli biti izloženi i krivičnom procesuiranju za neizdavanje računa ili neposjedovanje fiskalnog uređaja ili njegovo nestavljanje u funkciju evidentiranja prometa u skladu sa Zakonom o fiskalnim sistemima.
 
Za pravno lice propisana je novčana kazna od 2.500 do 20.000 KM i za odgovornu osobu u pravnoj osobi u iznosu od 1.000 do 3.000 KM, odnosno za obrtnika u iznosu od 3.000 do 10.000 KM.
Obveznicima kod kojih se utvrdi da su u posljednje dvije godine dva puta počinili prekršaj, pored novčane kazne može biti izrečena i zabrana obavljanja djelatnosti od šest mjeseci do godinu, a počinioci bi mogli i krivično odgovarati u skladu s odredbama Krivičnog zakona Federacije BiH.
 
Porezna uprava Federacije BiH pozivala je sve radnike koji rade “na crno” da je o tome obavijeste.
 
Iz ove uprave navode da će sve prijave uživati punu diskreciju i da se mogu dostaviti putem e-maila: sivaekonomija@fpu.gov.ba i primjedbe@fpu.gov.ba, putem SMS poruke na broj mobitela 061 724 610, putem besplatnog poziva 080 020 333, i putem pošte na adresu Husrefa Redžića 4, Sarajevo, uz naznaku „Nepravilnosti“, saopćeno je iz ove uprave.
 
Ponedjeljak,
24. februar 2020.
VIŠE