Aktuelno

Održan sastanak Radne grupe za usaglašavanje Prijedloga zakona o pravima demobiliziranih branilaca i članova njihovih porodica
01 Jul 2019U sjedištu Parlamenta FBiH danas je održan sastanak Radne grupe za usaglašavanje Prijedloga zakona o pravima demobiliziranih branilaca i članova njihovih porodica na čijem je čelu federalni ministar za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata Salko Bukvarević.

Razgovarano je o usvajanju rebalansa Budžeta FBiH za 2019. godinu, Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršavanju Budžeta FBiH za 2019. godinu i Prijedloga Zakona o pravima demobiliziranih branilaca i članova njihovih porodica koji su ranije upućeni Parlamentu FBiH.

Članovi Odbora za boračka i invalidska pitanja Predstavničkog doma Parlamenta FBiH i Radna grupa Vlade FBiH za usaglašavanje Prijedloga zakona o pravima demobiliziranih branilaca i članova njihovih porodica podržavaju ovaj zakon u tekstu koji je usvojila Vlada FBiH na  sjednici održanoj dana 23.5.2019. godine.Također su stava da je potrebno da oba doma Parlamenta FBiH ovo pitanje stave u prioritet i zakažu hitne sjednice istog dana, i na njima usvoje ove dokumente i da donesu Zakon u obliku i tekstu kakav je usvojen na sjednici Vlade FBiH, bez dodatnih amandmana, kako bi bio provodiv i kako bi njegova primjena mogla početi u julu.

Od Parlamenta FBiH  se očekuje da usvoji i dva zaključka uz tekst Prijedloga zakona o pravima demobiliziranih branilaca, odnosno usvajanje pet inicijativa za izmjene i dopune zakona kojim se reguliraju prava demobiliziranih branilaca i članova njihovih porodica i to Zakon o zdravstvenom osiguranju, Zakon o radu, Zakon o socijalnoj zaštiti, Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju FBiH, te kantonalne zakone o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica.

Predloženo je i da se nakon 12 mjeseci od primjene ovih zakona izvrše analize i na osnovu rezultata predlože izmjene i dopune kojima bi bili definisani ostali zahtjevi.

Danas su predstavnici boraca uputili i dopis u kojem traže od rukovodstava oba doma Parlamenta FBiH da hitne sjednice budu zakazane najkasnije do 4. jula 2019. godine, saopćeno je iz Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata.
 
 
Ponedjeljak,
24. februar 2020.
VIŠE