Aktuelno

Održana 183. sjednica Vlade Federacije BiH
20 Jun 2019

Vlada Federacije BiH je, na današnjoj sjednici održanoj u Mostaru, utvrdila Prijedlog programa javnih investicija u Federaciji BiH 2020.-2022. godina, kojim je obuhvaćeno 118 projekata ukupne vrijednosti 16.674,64 miliona KM. Od toga se 12.532,12 miliona KM odnosi na 70 kandidiranih projekata, 4.007,51 milion KM na 47 projekata čija je provedba u toku i 35 miliona KM na jedan odobreni projekt.
 
Donesena je Odluka o utvrđivanju kriterija raspodjele sredstava utvrđenih Budžetom Federacije BiH za 2019. godinu Federalnom ministarstvu finansija s pozicije tekućih transfera drugim nivoima vlasti i fondovima u iznosu od 10.000.000 KM, na ime finansijske pomoći kantonima, gradovima i općinama. Unsko-sanskom kantonu raspoređeno je 4.000.000 KM, drugim kantonima ukupno 4.800.000 KM, a općinama i gradovima ukupno 1.200.000 KM.
 
Danas je usvojen 7.673.000 KM vrijedan ovogodišnji program utroška kapitalnih transfera javnim poduzećima, namijenjen sufinansiranju izgradnje željezničke infrastrukture. Od ovog iznosa je za osiguranje šest cestovnih prijelaza na prugama Željeznica FBiH planirano 2.000.000 KM, za ugradnju elektroničkog osiguranja 2.320.000 KM, za postavljanje optičkog kabla sa aktivnom opremom na dionici Sarajevo - Zenica - Željezara - EVP Banlozi 2.753.000 KM, te za izradu studije izvodljivosti s geološkim istraživanjima i idejnim projektnim rješenjem za novu prugu Vareš - Banovići 600.000 KM.
 
S ciljem omogućavanja izgradnje autoceste na Koridoru Vc, poddionica Tunel Kvanj - Buna, Federalna vlada je donijela Odluku o izuzimanju šumskog i poljoprivrednog zemljišta kojom se njegova namjena mijenja u građevinsko. Data je i saglasnost za korištenje dvije nekretnine označene kao javno dobro u katastarskim općinama Gubavica i Hodbina. Saglasnost je data JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar za ulazak u posjed i izvođenje zahvata na ovim nekretninama za izgradnju autoceste na trasi Koridora Vc, dionica Mostar Jug - Buna, poddionica Tunel Kvanj - Buna.
 
Vlada je dala punu podršku Gradu Mostaru povodom kandidature za Europsku prijestolnicu kulture 2024. godine, te zaključila da preuzima dijelom obvezu financiranja infrastrukturnih i programskih sadržaja potrebnih za ovu kandidaturu.
 
Federalna vlada je prihvatila informaciju vezanu za predmet koji je, po službenoj dužnosti, otvorila Institucija ombudsmena za ljudska prava BiH, u vezi s plaćanjem taksi i naknada za ponovni priključak električne energije vjerskim objektima oštećenim i porušenim u ratnom periodu, a koji su prije izbijanja ratnih dejstava imali ovaj priključak. Prihvaćeno je rješenje da pitanje priključka električne energije ovim vjerskim objektima bude riješeno potpisivanjem posebnog sporazuma ili memoranduma kojim bi na sličan način, kao i za povratnike, bilo uređeno priključenje i koji bi važio na teritoriji cijele BiH.
 
 
Petak,
24. januar 2020.
VIŠE