Aktuelno

Direktor FGU Željko Obradović u posjeti DGU Republike Hrvatske
14 Jun 2019Na poziv ravnatelja Državne geodetske uprave Republike Hrvatske Damira Šanteka, direktor Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove Željko Obradović i njegov pomoćnik Nedžad Pašalić posjetili su ovu instituciju.
 
Jedan od glavnih razloga poziva i posjete bili su upoznavanje sa aktivnostima Državne geodetske uprave, a posebno s provedbom projekta Digitalnog geodetskog eleborata. Predstavnici Državne geodetske uprave su upoznali goste s glavnim projektima.
 
Vođena je kvalitetna rasprava o pripremi i realizaciji Sustava digitalnog geodetskog elaborata, koji je posebno interesantan za Federalnu upravu za geodetske i imovinsko-pravne poslove. Obradović i Pašalić su domaćine upoznali i s glavnim projektima i aktivnostima sektora zemljišne administracije u Federaciji BiH.
 
Istaknuto je veliko zadovoljstvo dosadašnjom suradnjom i razmjenom iskustava na polju sektora zemljišne administracije. Činjenica da je Republika Hrvatska članica Europske unije otvara prostor i za širu suradnju.
 
Dogovoren je i dolazak predstavnika Državne geodetske uprave u Sarajevo i njihova posjeta Federalnoj upravi za geodetske i imovinsko-pravne poslove.
 
Ponedjeljak,
17. februar 2020.
VIŠE