Aktuelno

Drljača s predstavnicima saveza penzionera
13 Jun 2019


Zamjenik premijera Federacije BiH i ministar rada i socijalne politike Vesko Drljača sastao se s predstavnicima  Saveza udruženja penzionera/umirovljenika u Federaciji BiH Redžom Mehićem i Saveza županijskih udruga umirovljenika/penzionera Ivanom Kožulom vezano za potpisivanje ugovora o saradnji, korištenju i načinu utroška  raspoloživih finansijskih sredstava utvrđenih u Budžetu Federacije BiH za 2019. godinu u iznosu od 80.000 KM.

Razgovarano je o saradnji koju su Ministarstvo i savezi  ostvarili u proteklom periodu i o problemima s kojima se ove udruge susreću u svom radu.

Predstavnici saveza su iskazali zahvalnost resornom ministarstvu na realizaciji odluke o dodjeli sredstava savezima koja će im u velikoj mjeri pomoći u realizaciji redovnih aktivnosti.

Dogovoreno je da će, s ciljem transparentnosti i pravovremene kontrole, savezi resornom ministarstvu dostavljati kvartalne izvještaje o namjenskom utrošku sredstva, te finalni narativni i finansijski izvještaj čime bi trebale biti stvorene pretpostavke za nastavak saradnje.
 
Ponedjeljak,
17. februar 2020.
VIŠE