Aktuelno

Isplata civilnih invalidnina
11 Jun 2019Nalozi za isplatu civilnih i invalidnina za civilne žrtve rata u Federaciji Bosne i Hercegovine za svibanj/maj 2019. godine upućeni su prema bankama.

Federalno ministarstvo financija/finansija je osiguralo sredstva za ove kategorije u ukupnom iznosu od 13.627.145,11 KM.
 
Ponedjeljak,
24. februar 2020.
VIŠE