Aktuelno

Održana 182. sjednica Vlade Federacije BiH
10 Jun 2019

Vlada Federacije BiH je, na današnjoj sjednici koja je održana u Sarajevu, dala saglasnosti na planove poslovanja JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar za 2019. i za period 2019.-2021. godina.
 
Glavni ciljevi u 2019. godini su pokretanje novih pripremnih aktivnosti na izgradnji Koridora Vc i brzih cesta u Federaciji BiH, te povećanje kreditne sposobnosti Autocesta i osiguranje dodatnih izvora financiranja, kao i optimizacija trase i smanjenje troškova izgradnje autoceste na Koridoru Vc.
 
Danas je zaključeno da će, nakon donošenja Rebalansa budžeta FBiH za 2019. godinu, biti potrebno donijeti i rebalansirani Plan Autocesta FBiH za ovu godinu.
 
Usvojena je informacija o načinu realizacije i financijskom okviru za izgradnju dionice autoceste od Ovčara do Mostara Jug na Koridoru Vc.
 
Federalno ministarstvo prometa i komunikacija, Federalno ministarstvo financija i JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar Vlada FBiH  je zadužila da pokrenu aktivnosti na osiguranju najpovoljnijeg izvora za financiranje realizacije projekata Ovčari - Konjic - Prenj (11 km), Tunel Prenj (12 km), izlaz iz Tunela Prenj - Mostar Sjever, (13 km) i Mostar Sjever - Mostar Jug (15,4 km).
 
Danas je izmijenjena Odluka o usvajanju Programa utroška uplaćenog dijela sredstava transfera za izgradnju autocesta i brzih cesta, u iznosu od 153.000.000 KM i definiran Projekt izgradnje i rješavanja spoja magistralnih cesta M6.1 i M17, te sanacija i rekonstrukcija magistralnih cesta u gradu Mostaru u iznosu od 13.000.000 KM
 
Data je saglasnost za prodaju, putem javne aukcije, četiri nekretnine u vlasništvu Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje. Riječ je o Domu penzionera Nedžarići, u Bulevaru Meše Selimovića u Sarajevu, jednoj stambenoj jedinici u Sarajevu i dvije nekretnine u Travniku.
 
 
Ponedjeljak,
24. februar 2020.
VIŠE