Aktuelno

Otkazane aukcije trezorskih zapisa
06 Jun 2019Federalno ministarstvo finansija/financija saopćilo je da otkazuje aukciju trezorskih zapisa planiranu za 11.6.2019. godine.

Ovo je urađeno nakon što je u obzir uzeta adekvatna razina likvidnosti Jedinstvenog računa Trezora Federacije Bosne i Hercegovine i smanjena potreba za financiranjem.
 
Subota,
25. januar 2020.
VIŠE