Aktuelno

5. juni - Svjetski dan zaštite okoliša
05 Jun 2019Povodom 5. juna - Svjetskog dana zaštite okoliša, čija je ovogodišnja tema "Pobijedimo aerozagađenje", Federalno ministarstvo okoliša i turizma napominje da je zagađenje zraka globalni problem, a posebno za države koje još imaju veoma nizak BDP-a i industriju koja koristi zastarjele tehnologije i fosilna goriva. Problem zagađenja zraka je jedno od glavnih okolišnih, ali i zdravstvenih, socijalnih i ekonomskih pitanja.
 
Osim što zagađeni zrak negativno utiče na ljude, životinje i biljke, štetne čestice i djelovanja kroz lanac ishrane dodatno djeluju na zdravlje Zagađenost zraka izaziva srčane bolesti koji uzrokuju preranu smrt u 80 posto posto slučajeva, bolesti respiratornih organa, dijabetes, Alzhajmerovu bolest, demenciju, neplodnost kod žena, lošu koncentraciju kako kod djece, tako i odraslih.
 
Loše zdravlje građana povećava troškove u svim sektorima jer smanjuje produktivnost i efektivnost radnika, povećava korištenje bolovanja radnosposobnog stanovništva i iziskuje enormne iznose za liječenje. Zagađeni zrak uzrokuje i štete u poljoprivredi, šumarstvu, pa čak dovodi do gubitka posebih vrsta u ekosistemu.
 
Nažalost, do sada ovim gubicima nije pridavana zaslužena pažnja prilikom kreiranja politika.
 
Federalno ministarstvo okoliša i turizma je identificiralo značaj ovih problema i inkorporiralo ih u svoje politike i strategije, dajući im posebnu težinu, te je protekle tri godine poduzelo niz aktivnosti na njihovom rješavanju.
 
Treba pomenuti izradu novog Zakona o zaštiti zraka u koji su ugrađene direktive EU, a koji će lakše rješavati probleme emisije iz kućnih ložišta, korištenja neadekvatnih goriva, unaprijediti praćenje emisije zagađujućih materija nastalih npr. skladištenjem goriva, te koristenjem rastvarača, boja i lakova.
 
U novom zakonu je novina uvođenje tematike klimatskih promjena, obzirom da se BiH, potpisivanjem Pariškog sporazuma, obavezala na provedbu mjera definisanih s ciljem njihovog ublažavanja i prilagodbe. Industrija, sektor šumarstva, poljoprivrede, otpada, transporta će imati obavezu da sistematski prikupljaju i izvještavaju o stakleničkim gasovima.
 
U okviru Strategije zaštite okoliša će biti rađena i Strategija zaštite zraka. Kao jedan od rezultata ove aktivnosti će biti uspostava koordinacionog tijela za zaštitu zraka na nivou FBiH.
 
U Pravilnik o monitoringu kvaliteta zraka uvršten je tzv. Indeks kvaliteta zraka koji su uradili Federalni hidrometerološki zavod i Federalni zavod za javno zdravstvo, koji će građanima omogućiti lakše razumijevanje i praćenje zagađenja zraka.
 
Federalno ministarstvo okoliša i turizma je jedina institucija u Bosni i Hercegovini koja vodi bazu podataka - Registar o postrojenjima i zagađivačima (PRTR) i konstantno se radi na njenoj nadogradnji.
 
Ovo ministarstvo poziva građane da obilježe 5. juni - Dan okoliša, tako što će svi dati svoj doprinos čistijem zraku i pokazati odgovornost prema životnoj sredini.
 
Petak,
24. januar 2020.
VIŠE