Aktuelno

Održana 181. sjednica Vlade Federacije BiH
30 May 2019

Vlada Federacije BiH je, na današnjoj sjednici koja je održana u Sarajevu, usvojila dva programa utroška s kriterijima raspodjele sredstava utvrđenih Budžetom FBiH za 2019. godinu Federalnom ministarstvu poljoprivrede vodoprivrede i šumarstva. Prvim je planirano izdvajanje 68.700.000 KM na ime poticaja poljoprivredi i ruralnom razvoju, a drugim 2.500.000 KM kao poticaj veterinarstvu. Korisnici prvog programa su klijenti upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava.
 
Jedan od ciljeva Programa novčanih podrški poljoprivredi i ruralnom razvoju za 2019. godinu je unaprjeđenje poljoprivredne proizvodnje i povećanje obima korištenja poljoprivrednog zemljišta s ciljem jačanja konkurentnosti na domaćem i inostranom tržištu. Riječ je i o povećanju ponude domaćih poljoprivrednih proizvoda uz poboljšanje kvaliteta njihove zdravstvene i higijenske ispravnosti u skladu sa zahtjevima potrošača. Program treba pomoći osiguranju stabilnog poljoprivrednog dohotka i omogućiti adekvatan životni standard poljoprivrednih proizvođača, te postepenu harmonizaciju i integraciju sektora poljoprivrede u Evropsku uniju i na globalno tržište.
 
Ovogodišnjim poticajima za veterinarstvo obuhvaćeno je finansiranje provedbe mjera za sprječavanje širenja i iskorjenjivanja zaraznih bolesti koje su zakonska obaveza shodno visini odobrenih sredstava u Budžetu FBiH za 2019. godinu.
 
Usvojen je ovogodišnji Bilans energetskih potreba FBiH kojim je planirana proizvodnja ugljena u Federaciji BiH od 8.193.180 tona, a potrošnja 7.949.380 tona, električne energije od 9.147,24 GWh, a ukupna potrošnja od 8.004,90 GWh, plasman naftnih derivata od 1.050.000 tona i Plan uvoza i potrošnje prirodnog plina za 2019. godinu od 180.913 hiljada kubnih metara, čime bi količine svih energenata bile dovoljne da zadovolje potrošnju u Federaciji BiH.
 
Danas su usvojeni izvještaj o dodijeljenoj držаvnoj pоmоći u Federaciji BiH za 2018. godinu, čija je ukupna vrijednost iznosila 148.885.187 KM i informacije o poplavama i klizištima koje su u maju ove godine pogodile neka područja Federacije BiH, te o stanju i mjerama za poboljšanje stanja sigurnosti prometa na cestama.
 
Kroz današnju izmjenu Odluke o usvajanju Programa utroška s kriterijima raspodjele sredstava namijenjenih razvoju turizma u Federaciji BiH, Vlada FBiH je odobrila 50.000 KM kao podršku sanaciji Titove pećine u Drvaru.
 
Federalnom ministarstvu kulture i sporta odobreno je izdvajanje sredstava utvrđenih Budžetom Federacije BiH za 2019. godinu za finansiranje programa i projekata četiri kulturna društva u ukupnom iznosu od 200.000 KM.
 
 
Petak,
24. januar 2020.
VIŠE