Aktuelno

Održana 180. sjednica Vlade Federacije BiH
23 May 2019

Vlada Federacije BiH je, na današnjoj sjednici koja je održana u Mostaru, utvrdila i Parlamentu FBiH po hitnoj proceduri uputila Prijedlog zakona o pravima demobiliziranih branilaca i članova njihovih porodica.
 
Demobilizirani branioci i članovi njihovih porodica mogu ostvariti više prava na osnovu ovog zakona. Riječ je o pravima na zdravstvenu zaštitu, liječenje u inostranstvu, banjsko i klimatsko liječenje, jednokratnu novčanu pomoć za liječenje, prednost u korištenju usluga zdravstvenih ustanova, troškove prevoza za liječenje u drugom kantonu i besplatno liječenje PTSP-a.
 
Također su osigurani povoljniji uslovi i prioritet pri zapošljavanju, pomoć u slučaju smrti, novčana egzistencijalna naknada, prijevremeno povoljnije penzionisanje i duži godišnji odmor po osnovu učešća u Oružanim snagama i druga prava.
 
Uz ova prava, propisana je i  javna objava jedinstvenog registra branilaca i korisnika prava iz oblasti branilačko-invalidske zaštite na web stranici Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrembeno-oslobodilačkog rata.
 
Uz Prijedlog zakona, Federalnom parlamentu će biti upućen i Prijedlog rebalansa Budžeta FBiH za 2019. godinu.
 
Danas su usvojena četiri programa utroška s kriterijima raspodjele sredstava namijenjenih zdravstvu, u ukupnom iznosu od 36.550.000 KM. Od tog iznosa je program vrijedan 28.500.000 KM predviđen za financiranje nabavke lijekova i medicinskih sredstava, pružanje zdravstvenih usluga i provedbu programa Federalnog fonda solidarnosti. Za osiguravanje prava na zdravstvene usluge namijenjeno 11.000.000 KM, a 17.500.000 KM za osiguravanje prava na lijekove i medicinska sredstva.
 
Za osiguranje usluga definiranih Odlukom o ostvarivanju prava iz bolničke zdravstvene zaštite povratnika iz Federacije BiH u Republiku Srpsku u zdravstvenim ustanovama u Federaciji BiH namijenjeno je 2.000.000 KM, a po 2.000.000 KM će biti raspoređeno kliničkim centrima u Sarajevu i Tuzli i Sveučilišnoj kliničkoj bolnici Mostar.
 
Federalna vlada danas je usvojila Smjernice ekonomske i fiskalne politike FBiH za razdoblje 2020.-2022. godina.
 
U ovom dokumentu je navedeno da je BiH, prema prvim procjenama, u 2018., u odnosu na 2017. godinu, ostvarila rast od 3,3 posto, koji je bio potaknut jačanjem domaće potražnje i povoljnim kretanjima u međunarodnom ekonomskom okruženju. U 2019. godini se očekuje daljnji rast BDP-a po stopi od 3,1 posto, te u razdoblju od 2020.-2022. godine po stopama od 3,7 posto, 3,8 posto i 4 posto.
 
Federalno ministarstvo finansija upoznalo je Vladu FBiH s pokazateljima iz konsolidovanog izvještaja o izvršenju budžeta FBiH, kantona i općina, finansijskih planova vanbudžetskih fondova FBiH za period januar - mart 2019. godine.
 
Prihvativši informaciju o primjeni Liste invaliditeta Federalnog ministarstva rada i socijalne politike, Vlada FBiH danas je naložila direktoru i Upravnom odboru Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja da imenuju Komisiju sa zadatkom da pristupi sačinjavanju nove Jedinstvene liste invaliditeta i usklađivanju Pravilnika o kriterijima i postupku medicinskog vještačenja zdravstvenog stanja.
 
Vlada FBiH je usvojila i informaciju Federalnog ministarstva energije rudarstva i industrije o provođenju odluka o finansijskoj konsolidaciji privrednih društava u FBiH za 2018. godinu.
 
 
Ponedjeljak,
17. februar 2020.
VIŠE