Aktuelno

Isplata civilnih invalidnina
10 May 2019Nalozi za isplatu civilnih invalidnina, tuđe njege i pomoći i invalidnina za civilne žrtve rata u Federaciji Bosne i Hercegovine za april/travanj 2019. godine su upućeni prema bankama.

Federalno ministarstvo finansija/financija saopćilo je da su osigurana sredstva za ove kategorije u ukupnom iznosu od 13.677.253,16 KM.
 
Subota,
08. august 2020.
VIŠE