Aktuelno

Porezna uprava FBiH: Uplatite glavni dug i zaradite kamatu od 14,6 posto
23 Apr 2019Porezna uprava Federacije BiH poziva sve porezne obveznike da iskoriste mogućnost otpisa zateznih kamata na javne prihode u iznosu od 0,04 posto dnevno ili 14,6 posto godišnje. 

Prema odredbama Zakona izmjenama i dopunama zakona o visini stope zatezne kamate na javne prihode, kamata koja je nastala po osnovu neplaćenih javnih prihoda, sa stanjem na dan 31.12.2016. godine, otpisuje se u cijelosti, ako obveznik glavnicu plati najkasnije do 5. maja 2019. godine.

S obzirom da je do isteka roka ostalo samo nekoliko dana, Porezna uprava poziva obveznike da uplate glavni dug kako bi ostvarili pravo otpisa kamata koje se obračunavaju na dug do 31.12.2016. godine.

Zahtjev za otpis zatezne kamate na javne prihode podnosi se na Obrascu ZAOK, neposredno ili putem pošte, nadležnoj poreznoj ispostavi kod koje se podnosilac zahtjeva vodi kao porezni obveznik, odnosno gdje je sjedište ili adresa podnosioca zahtjeva.

Obrazac ZAOK može se preuzeti na web stranici Porezne uprave Federacije BiH na www.pufbih.ba, u dijelu „Obrasci“.

Za sve dodatne informacije porezni obveznici se mogu obratiti na telefonske brojeve nadležnih kantonalnih poreznih ureda i ispostava koji se nalaze na web stranici Porezne uprave Federacije BiH u dijelu „Kontakti“.

Porezna uprava FBiH poziva obveznike da plate dug i posluju bez kamata, a umjesto kamata plate zaposlenike i investicije.
 
Petak,
24. januar 2020.
VIŠE