Aktuelno

Nastavljena 174. sjednica Vlade FBiH
18 Apr 2019Vlada Federacije BiH danas je u Sarajevu nastavila 174. redovnu sjednicu na kojoj je dala prethodne saglasnosti upravnim odborima da za direktora Zavoda za  zbrinjavanje mentalno invalidne djece i omladine - Pazarić bude imenovan Redžep Salić, za direktora Zavoda za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba  - Bakovići Branko Stanić, a za direktora Zavoda za zbrinjavanje mentalno invalidnih lica - Drin Adis Ramić.

Vlada FBiH je Nadzornom odboru Union banke d.d. Sarajevo dala prethodnu saglasnost za imenovanje Edina Mujagića i Leona Begića za članove Uprave ove banke, na mandatni period od četiri godine, počev od 1.4.2019. godine. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Nakon nastavka 174. bit će održana 176. redovna sjednica Federalne vlade.
 
URED ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU
 
Petak,
20. septembar 2019.
VIŠE