Aktuelno

Održana 176. sjednica Vlade Federacije BiH
18 Apr 2019

Vlada Federacije BiH je, na današnjoj sjednici održanoj u Sarajevu, usvojila programe utroška ovogodišnjih transfera nekoliko federalnih ministarstava. Riječ je o višemilionskom iznosu, a sredstva su namijenjena obrazovanju i nauci (6.837.000 KM), kulturi i sportu (8.578.000 KM), oblasti prostornog uređenja (2.550.000 KM), udruženjima za zaštitu potrošača (70.000 KM), turizmu u FBiH (2.343.000 KM),  zaštiti okoliša (1.550.000 KM), oblasti boračke zaštite (1.005.000 KM) i željezničkom saobraćaju (22.000.000 KM).
 
Danas je data saglasnost na usklađenu novu i veću vrijednost općeg boda za obračun penzija u 2019. godini u visini od 14,50 KM, koji će biti primjenjivan za sve koji u FBiH budu penzionisani u ovoj godini. Ova vrijednosti je izračunata na osnovu zvaničnih podataka Federalnog zavoda za statistiku, prema kojima je prosječna bruto plaća u 2018. u odnosu na 2017. godinu povećana za 3,6 posto.
 
Vlada je, u funkciji Skupštine Razvojne banke FBiH, donijela dvije odluke o odobravanju sredstava ostvarenih prodajom preduzeća iz nadležnosti Agencije za privatizaciju u FBiH, deponovanih na transakcijskom računu posebnog fonda Razvojne banke FBiH. Po 330.000 KM namijenjeno je za razvoj namjenske industrije u tri kompanije iz ove oblasti (PS VITEZIT d.o.o. Vitez, TRZ Hadžići d.d. Hadžići, Zrak d.d. Sarajevo), a 65.037,71 KM za uvezivanje staža za radnike nekoliko privrednih preduzeća.
 
Vlada je odobrila i raspoređivanje sredstava s podračuna na Jedinstvenom računu Trezora Federalnog ministarstva finansija Zavodu za javno zdravstvo FBiH u iznosu od 219.310 KM, namijenjenih za rješavanje zdravstvene zaštite Roma.
 
Federalna vlada je izmijenila i dopunila Uredbu o načinu i kriterijima za pripremu, izradu i praćenje realizacije programa javnih investicija. Jedna od novina je da će, osim kandidiranih i projekata u provedbi, sada sistemski biti praćeni i odobreni projekti.
 
Danas je usvojen dokument Ekonomska politika Vlade FBiH za period 2019. - 2021. godina. Prioriteti Vlade će biti usmjereni na projekte intenziviranja privrednog razvoja, jačanje unutarnje društvene stabilnosti i vladavine prava, kao i iniciranje i provedbu reformi usaglašenih s potrebama BiH. Federalna vlada će, u saradnji s drugim nivoima vlasti u BiH, raditi na evroatlantskim integracijama s ciljem osiguranja dugoročno održivog i stabilnog sistema koji će Federaciju BiH učiniti konkurentnijom.
 
Vlada je prihvatila informaciju o epidemiološkoj situaciji u Federaciji BiH i preduzetim mjerama zbog povećanog broja oboljelih od morbila. Federalnom ministarstvu zdravstva i Zavodu za javno zdravstvo FBiH je naloženo da kontinuirano prate stanje zaraznih bolesti i, u saradnji s nadležnim tijelima za zdravstvo u kantonima, osiguraju poduzimanje preventivnih i protivepidemijskih mjera. Na lageru Federalnog zavoda za javno zdravstvo, istaknuto je danas, postoje dovoljne količine MRP cjepiva za potrebe Federacije BiH.
 
 
Nedjelja,
29. mart 2020.
VIŠE