Aktuelno

ADS FBiH: Konferencija „Stručno usavršavanje i razvoj kompetencija“
25 Mar 2019U organizaciji Agencije za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine (ADS FBiH), uz finansijsku podršku Vlade Ujedinjenoga Kraljevstva, u Sarajevu je održana konferencija „Stručno usavršavanje i razvoj kompetencija“.

Konferenciju je otvorio direktor ADS-a FBiH Refik Begić koji je prisutne informirao o aktivnostima Agencije na području stručnoga usavršavanja državnih službenika.

- Jedan od strateških pravaca djelovanja Agencije je ustroj kompetentne i profesionalne javne službe u Federaciji BiH koja pruža učinkovite usluge građanima - naglasio je Begić.

Govorio je i o zakonskom okviru u kojemu djeluje Agencija za državnu službu FBiH, ocijenivši da je taj okvir prilično kompliciran. Ustvrdio je da je i fragmentiranost javne uprave u FBiH otežavajuća okolnost za rad ove agencije.

Na konferenciji je, između ostalog, bilo riječi i o nalazima istraživanja u oblasti javnih nabavki u BiH, uz temeljnu opasku da je ona bremenita manjkavostima koje je potrebno što prije riješiti, razvoju i jačanju trenerskih kompetencija putem koučinga, tehnikama podučavanja odraslih i iskustvima u planiranju i realiziranju obuka.
 
Subota,
29. februar 2020.
VIŠE