Aktuelno

Objavljeni javni pozivi za pružanje pomoći boračkim kategorijama
18 Mar 2019Federalno ministarstvo za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata objavilo je javne pozive za dodjele pomoći u liječenju u 2019. godini i jednokratnih novčanih iznosa za sufinansiranje troškova sahrana i dženaza pripadnika branilačke populacije.
 
Za pomoć u liječenju boraca u ovoj godini Federalno ministarstvo je obezbijedilo 1,5 miliona KM, a za sufinansiranje troškova dženaza i sahrana pripadnika branilačke populacije 400.000 KM.
 
Pravo na ostvarivanje pomoći u liječenju imaju pripadnici branilačke populacije (ratni vojni invalidi i članovi njihove uže obitelji, članovi porodice šehida i poginulih branilaca, demobilizirani branioci i članovi njihove uže porodice). 
 
Opći kriteriji za raspodjelu sredstava su težina i priroda bolesti, visina sredstava potrebnih za pojedinačno liječenje i hitnost slučaja. Posebne kriterije za raspodjelu donosi federalni ministar, a zahtjevi mogu biti podneseni do 31. oktobra 2019. godine.
 
Sufinansiranja troškova sahrana/dženaza odnosi se slučajeve kada nije ostvarena pomoć po istom osnovu drugog državnog organa, institucije ili pravne osobe. Zbog povećanog broja zahtjeva u prošloj godini, Federalno ministarstvo je povećalo iznos sredstava za ove namjene, a zahtjevi  mogu biti podneseni zaključno sa 31.12.2019. godine.

Sredstva će biti dodjeljivana mjesečno u visini 1/12 raspoloživih budžetskih sredstava u toku godine, a na osnovu pojedinačnih zahtjeva podnesenih u toku 2019. godine u skladu s javnim pozivom.
 
Prijava za dodjelu sredstava podnosi se na obrascima koji je moguće preuzeti na web stranici (http://www.fmbi.gov.ba) ili u prostorijama pisarnice Federalnog ministarstva, kao i u grupama za pitanja evidencija iz oblasti vojne obaveze, saopćeno je iz Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata.
 
Ponedjeljak,
17. februar 2020.
VIŠE