Aktuelno

Isplata civilnih invalidnina
11 Mar 2019

Nalozi za isplatu civilnih invalidnina, tuđe njege i pomoći i invalidnina za civilne žrtve rata u Federaciji Bosne i Hercegovine za februar/veljaču 2019. godine su upućeni prema bankama.

Federalno ministarstvo financija/finansija je osiguralo sredstva za ove kategorije u ukupnom iznosu od 13.677.458,35 KM.
 
Petak,
20. septembar 2019.
VIŠE