Aktuelno

Gender centar FBiH čestitao 8. ožujak/mart - Međunarodni dan žena
08 Mar 2019Gender centar Federacije BiH uputio je danas čestitku povodom 8. ožujka/marta - Međunarodnog dana žena u kojoj se kaže:

„Ravnopravnost spolova je jedan od osnovnih uvjeta za razvoj svakog društva i podrazumijeva jednaka prava i jednake mogućnosti za žene i muškarce, dječake i djevojčice. Današnji dan, 8. mart se obilježava kao Međunarodni dan žena s ciljem podsjećanja na period u razvoju našeg društva kada žene nisu imale osnovna prava u oblasti rada, zapošljavanja i odlučivanja.

Na temeljima angažmana žena početkom 20. stoljeća, koje su se izborile za osnovno pravo na rad, naše društvo je gradilo sistem jednakih prava i jednakih mogućnosti za sve, bez obzira na spol. Danas, su zakoni koji regulišu radno-pravne odnose značajno unaprijeđeni, a prema ocjenama relevantnih tijela jedni su od najboljih u svijetu.

U istraživanju koje je provedeno za Svjetsku banku je ocijenjeno da se Bosna i Hercegovina nalazi na šestom mjestu od svih država u svijetu,  kada je riječ o formalnim zakonskim pretpostavkama za ekonomsko učešće žena. Međutim, u isto vrijeme, BiH bilježi jednu od najvećih stopa neaktivnosti žena, jer dvije od tri (ili oko 66 posto) radnosposobne osobe ženskog spola ne rade ili ne traže posao. Značajan broj žena koje su zaposlene na tržištu rada, rade bez sigurnosti radnog odnosa jer su zaposlene putem ugovora na određeno vrijeme. Svjedoci smo da su i osobe muškog spola također u nepovoljnom položaju kada govorimo o tržištu rada, ali rizik od prestanka radnog odnosa je veći za osobe ženskog spola, posebno u slučaju trudnoće ili poroda. Iako su sudovi zauzeli jasan stav da ovo postupanje poslodavca predstavlja diskriminaciju na osnovu spola i sankcionisali poslodavce, ovakvo postupanje je i dalje prisutno.

Gender centar FBiH pozdravlja odgovor federalnih institucija u tom pogledu. Sa zadovoljstvom možemo zaključiti da su mjere koje se odnose na tržište rada, u prošloj godini, usmjerene na unapređenje položaja žena. Federalni zavod za zapošljavanje u prošloj godini, pored redovnih mjera aktivnog zapošljavanja, provodio je i program zapošljavanja žena koji se nastavlja i ove godine.

Pored toga, Vlada Federacije BiH usvojila je Akcioni plan za razvoj poduzetništva žena u Federaciji BiH za period 2018-2020. godina, a Gender centar FBiH će koordinirati proces provedbe, provoditii mjere i aktivnosti u sinergiji sa poduzetnicama, s ciljem stvaranja stimulativnog ambijenta za razvoj poduzetništva žena.

Ovo su jasni signali, da je unaprijeđen institucionalni odgovor na izazov neravnopravnosti žena na tržištu rada, što je jedan od preduslova za napredak i prosperitet. Međutim, da bi se postigla stvarna ravnopravnost a posebno na tržištu rada, potrebno je da  društvo u cjelini aktivno djeluje, podržavajući uključivanje žena - ali i da prepoznamo i osudimo sve primjere kršenja prava žena na tržištu rada!

Uz čestitke je naglašeno da sve institucije, organizacije i drugi akteri imaju saveznika u Gender centru Federacije BiH“, saopćeno je iz ovog centra.
 
Ponedjeljak,
17. februar 2020.
VIŠE