Aktuelno

Završene 172. i 173. sjednica Vlade Federacije BiH
27 Feb 2019

Vlada Federacije BiH je, na današnjoj 173. sjednici u Mostaru, prihvatila inicijativu Skupštine Zeničko-dobojskog kantona, te zadužila Federalno ministarstvo rada i socijalne politike da, u roku od šest mjeseci, pripremi Prednacrt zakona o civilnim žrtvama rata u Federaciji BiH.
 
Vlada je ocijenila da je uređenje statusa civilnih žrtava rata kroz Zakon o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice s djecom neodgovarajuće, a naročito što ovaj zakon uređuje i status drugih kategorija (neratni invalidi, socijalna i dječija zaštita), te da je do sada već pet puta mijenjan i dopunjavan.
 
Nakon što je razmatrala Prijedlog odluke o utvrđivanju potrebnog iznosa sredstava naknade za podsticanje i jediničnog iznosa naknade za podsticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora električne energije i efikasne kogeneracije u 2019. godini, Vlada Federacije BiH će odluku o tome donijeti na sjednici koja će biti održana u Sarajevu u ponedjeljak, 4. marta 2019. godine.
 
Na ovoj sjednici Vlada bi trebala razmatrati i izvještaje o dosadašnjem radu Operatora za OIEiEK i njegov Program rada za 2019. godinu.
 
Vlada je danas donijela Odluku kojom je dala saglasnost na garantovane otkupne cijene električne energije iz postrojenja za korištenje obnovljivih izvora energije i efikasne kogeneracije.
 
Vlada FBiH je usvojila izvještaj o realizovanim aktivnostima Implementacione jedinice projekta „Energetska efikasnost u BiH“ za Federaciju BiH za IV kvartal 2018. i Plan aktivnosti za 2019. godinu. Ovaj projekat provodi Federalno ministarstvo prostornog uređenja, a finansiran je kreditnim sredstvima Svjetske banke. Do kraja 2018. godine implementirane su mjere energetske efikasnosti na 37 objekata iz javnog sektora na području Federacije BiH, od čega su 24 obrazovne institucije, osam  zdravstvenih, dva zatvora, te objekti Policijske akademije u Sarajevu, Federalnog ministarstva finansija i Zavoda za zbrinjavanje mentalno invalidne djece i omladine Pazarić.
 
Vlada je danas, prethodno, završila 172. sjednicu, započetu 19.2.2019. godine u Sarajevu.
 
Ponedjeljak,
17. februar 2020.
VIŠE