Aktuelno

Novalić: Inovativnost i tehnološki napredak u uskoj vezi s konkurentnošću
25 Feb 2019Ubrzani ekonomski rast, zapošljavanje i to posebno mladih ljudi i vladavina prava strateška su opredjeljenja kada je riječ o unapređenju opšte konkurentnosti - izjavio je danas federalni premijer Fadil Novalić na Ekonomskom forumu BiH u Sarajevu.

Novalić je tokom panela posvećnog konkurentnosti naglasio da je, uz postizanje konsenzusa u ostvarivanju ovih ciljeva, potrebno definirati jasan, precizan i provodiv plan i program.

U smislu ekonomskog rasta fokus je na nekoliko mjera, a jedna od njih je smanjenje opterećenja na rad. Novalić je dodao da i dalje postoji problem sa sivom ekonomijom koja utiče na bh. ekonomski prostor.

Kada je riječ o rastu i konkurentnosti, kako je dodao, u fokusu su javne investicije i to posebno ulaganja u energetski sektor i putnu infrastrukturu. 

Što se tiče mladih, iskorak je potreban u oblasti školstva, odnosno obrazovanja s ciljem, kako je kazao federalni premijer, sticanja vještina koje daju inovativnost i tehnološki napredak, a što je u uskoj vezi s podizanjem nivoa konkurentnosti.

Novalić je izdvojio i podršku prvom zapošljavanju mladih, kao i mjere koje se uspješno provode, a odnose se na stambeno zbrinjavanje te populacije, a koje provodi Vlada FBiH.     
 
Petak,
24. januar 2020.
VIŠE