Aktuelno

Novalić: Cilj je da minimalne penzije budu veće od 400 KM
22 Feb 2019

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine donijela je na hitnoj sjednici odluku o povećanju minimalne penzije u FBiH za 3,2 posto počev od 1. januara 2019., a u ovoj godini je najavljeno i novo povećanje u ovoj godini svih penzija prema reformiranom Zakonu o penzijskom i invalidskom osiguranju.

Povećanje na osnovu današnje odluke će biti realizirano kad bude isplata penzija za februar i bit će uračunata i januarska razlika.

To je na press-konferenciji održanoj nakon sjednice Vlade saopćio federalni ministar rada i socijalne politike Vesko Drljača i dodao da je stanje u Fondu PIO pozitivno i da za ovo povećanje  ima potrebnih oko 25 miliona KM na godišnjem nivou.

Direktor Federalnog zavoda PIO/MIO Zijad Krnjić naveo je da će oko 198.000 penzionera biti obuhvaćeno ovim povećanjem.

Krnjić, kao i Drljača, najavili su za polovinu aprila redovno usklađivanje penzija koje nalaže reformisani zakon o PIO, tako da novo povećanje za sve penzionere, računajući i one s najnižom penzijom, treba očekivati prilikom isplate u maju.

Ministar Drljača i direktor Krnjić, kao i drugi zvaničnici Vlade ocijenili su da je reformirani zakon o PIO donio pozitivne efekte.

Prema riječima federalnog premijera Fadila Novalića, cilj je da minimalne penzije u FBiH pređu iznos od 400 KM na osnovu učinaka iz ovog mandata, nakon što je aktuelna Vlada, kada je tek stupila na dužnost, zatekla situaciju u kojoj je minimalna penzija iznosila 326 KM, a isplata penzija kasnila.
 

Novalić je rekao da je Federalna vlada na hitnoj sjednici utvrdila i odgovore na dodatna pitanja iz Upitnika Evropske komisije. 

Od drugih odluka s današnje sjednice, naveo je da je prihvaćena ostavka direktora Federalne uprave policije Dragana Lukača.

Premijer je također prenio stav Vlade s današnjeg hitnog zasjedanja da je Prijedlog zakona o pravima demobilisanih boraca, iniciran od Demokratske fronte i Građanskog saveza, neizvodiv u predloženoj formi i da treba sačiniti racionalan prijedlog tog zakonskog akta.

Vlada je izmjenom odgovarajuće odluke, harmonizirala s Republikom Srpskom propise o visini i načinu plaćanja naknade za pokriće troškova kontrole kvaliteta pri izvozu i uvozu određenih proizvoda. Dosadašnjim federalnim propisom cijena kontrole bila je viša za uvoznike, pa su se neki radije odučivali za prijelaz preko RS-a. Harmonizacijom je visina naknada zdravstvene kontrole proizvoda na granicama svedena na 20 KM po šleperu proizvoda.

Govoreći o tome šta smatra najboljim učincima, a šta neuspjesima njegove vlade, premijer je upravo reformu penzionog zakonodavstva i radne legislative, kao i značajno povećanje fiskalne discipline, naveo kao pozitivne stvari, a kao jednu od negativnih, što nije bilo velikih pomaka u borbi protiv korupcije, a to u ovom slučaju znači da još nije došlo do uspostave odgovarajućih specijalnih odjela Suda i Tužilaštva FBiH.

 
Subota,
29. februar 2020.
VIŠE