Aktuelno

Završena hitna sjednica Vlade Federacije BiH
22 Feb 2019

Vlada Federacije BiH je na današnjoj hitnoj sjednici, održanoj u Sarajevu, donijela Odluku kojom utvrđuje povećanje iznosa najniže penzije za 3,2 posto, počevši od 1. januara 2019. godine.
 
Za realizaciju ove odluke, koja stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljena u "Službenim novinama FBiH", zadužen je Federalni zavod za penzijsko i invalidsko osiguranje.
 
Odluka je donesena nakon što je Federalni zavod PIO 8.1.2019. godine dostavio obrazloženje u kojem je navedeno da je trenutno finansijsko stanje ovog zavoda veoma povoljno, sa izraženim pozitivnim trendovima.
 
Federalna vlada je utvrdila odgovore na dodatna pitanja Upitnika Evropske komisije i informaciju o njihovim pripremama i finalizaciji, o čemu će Ured Vlade FBiH za evropske integracije obavijestiti Direkciju Vijeća ministara BiH za evropske integracije.
 
Danas je izmijenjena Odluka o visini i načinu plaćanja naknade za pokriće troškova kontrole kvalitete određenih proizvoda pri uvozu i izvozu. Na taj način je ukinuta naknada za kontrolu kvalitete koju obavljaju organi Federalne uprave za inspekcijske poslove - Federalnog tržišnog inspektorata, smanjena visina naknade koju naplaćuju kontrolne kuće sa 30 KM na 20 KM, te izmijenjeno definiranje pojma pošiljka, pod kojom će biti podrazumijevana sva roba u jednom prijevoznom sredstvu (sva roba u kamionu, vagonu, kontejneru i drugo).
 
Vlada Federacije BiH danas je Dragana Lukača, na lični zahtjev, razriješila dužnosti direktora Federalne uprave policije u sastavu Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova, s danom 28.1.2019. godine, kada je podnio ostavku. Sa istim datumom mu je oduzet čin glavnog generalnog inspektora policije.
 
Ponedjeljak,
24. februar 2020.
VIŠE