Aktuelno

Ministar Bukvarević s predstavnicima boračkih organizacija
18 Feb 2019U sjedištu Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata ministar Salko Bukvarević i njegovi saradnici održali su redovni radni sastanak s predstavnicima koordinacije boračkih saveza Armije RBiH i HVO-a.

Na sastanku je zaključeno da je potrebno hitno usvojiti Budžet i Zakon o izvršavanju budžeta za 2019. godinu, kako bi mogle biti izvršene isplate invalidnina i naknada boračkim kategorijama.

Federalno ministarstvo za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata i Federalno ministarstvo finansija izvršili sve potrebne pripreme, te su spremni u najkraćem roku od 48 sati nakon usvajanja Budžeta i Zakona doznačiti sredstva na račune korisnika.Usaglašen je stav da će predstavnici Saveza demobiliziranih branilaca i Udruge razvojačenih branitelja organizirati posebne sastanke na kojima će se dalje razmatrati Prijedlog zakona o demobiliziranim braniocima.

Federalni ministar je upoznao prisutne o mišljenju, s pravnog i finansijskog aspekta, na Prijedlog zakona o pravima demobiliziranih branilaca i članova njihovih porodica koji je u parlamentarnu proceduru uputila koalicija DF-GS.

Također, u vezi sa inicijativom o izmjenama i dopunama Zakona o prijevremenom povoljnijem penzionisanju, dogovoreno je da će koordinacija razmotriti inicijativu i mišljenje dostaviti u roku od sedam dana resornom ministru.
 
Nedjelja,
29. mart 2020.
VIŠE