Aktuelno

Porezna uprava FBiH: Pojačan nadzor obveznika fiskalizacije
11 Feb 2019Porezna uprava Federacije BiH (PU) će u narednom periodu provoditi pojačan inspekcijski nadzor primjene Zakona o fiskalnim sistemima, a posebna pažnja će biti posvećena obveznicima fiskalizacije.
 
Kod ovih obveznika, analizom podataka sa servera PU, utvrđeno je storniranje i reklamiranje značajanog dijela ostvarenog prometa.
 
Inspektori će nadzor provoditi svakog dana u toku i izvan radnog vremena, te vikendima, s ciljem smanjenja sive ekonomije i povećanja porezne discipline pri obavezi evidentiranja prometa i izdavanja fiskalnih računa.
 
PU poziva je obveznike koji se nisu fiskalizirali da to što prije učine, a one koji su se jesu, da izdaju fiskalne račune i svaki pojedinačno ostvareni promet evidentiraju preko fiskalnog uređaja. Na taj način bit će izvršen prijenos podataka o ostvarenom prometu do servera PU, kojoj nije cilj izricanje sankcija i kažnjavanje, već poštivanje odredbi zakona.
 
Posebnu pažnju skrenuta je obveznicima fiskalizacije koji storniraju fiskalne računa, da će razloge storniranja prometa morati obrazložiti i dokumentirati. U protivnom, na iznos storniranog računa bit će izvršen obračun poreznih obaveza i preduzete sve mjere propisane važećim zakonima, uključujući i podnošenje krivičnih prijava.
 
Poštivanjem poreznih zakona i Zakona o fiskalnim sistemima u FBiH obveznici fiskalizacije neće biti izloženi rizicima pečaćenja objekta, kao ni plaćanju visokih novčanih kazni.
 
Za neevidentiranje prometa i neizdavanje fiskalnih računa novčane kazne iznose od 2.500 KM do 20.000 KM za pravne osobe, od 1.000 KM do 3.000 KM za odgovornu osobu u pravnooj osobi, te od 3.000 do 10.000 KM za poduzetnike. Također, za ponovo učinjene prekršaje obveznika u naredne dvije godine, Zakonom o fiskalnim sistemima je propisana i mjera izricanja zabrane obavljanja djelatnosti u trajanju od šest mjeseci do godinu dana.
 
PU podsječa je i na obavezu građana da za svaku kupljenu robu ili izvršenu uslugu traže fiskalni račun i da, s ciljem povećanja porezne discipline, prijavljuju obveznike fiskalizacije koji te račune ne izdaju.
 
Zakonom o fiskalnim sistemima propisana je novčana kazna u iznosu od 50 KM za kupce koji prilikom kontrole ne budu pokazali fiskalni račun inspektoru Porezne uprave FBiH u krugu od 20 metara po napuštanju prodajnog mjesta.
 
Neizdavanjem fiskalnog računa i neevidentiranjem prometa povećava se siva ekonomija, smanjuje naplata javnih prihoda i nanosi šteta budžetu iz kojeg se finansiraju penzije, invalidnine, zdravstvo, školstvo, policija, vojska i pravosuđe.
 
Sve slučajeve neizdavanja fiskalnih računa građani mogu prijaviti putem e-maila sivaekonomija@fpu.gov.ba i primjedbe@fpu.gov.ba, SMS poruke na broj 061 724 610, te pismom na adresu Husrefa Redžića 4, Sarajevo, uz naznaku “Nepravilnosti”, saopćeno je iz Porezne uprave Federacije BiH.
 
Subota,
24. august 2019.
VIŠE