Aktuelno

Potpisan sporazum za sanaciju i izgradnju 119 stambenih jedinica u Goraždu
10 Jan 2019Federalni ministar raseljenih osoba i izbjeglica Edin Ramić, premijer Bosanskopodrinjskog kantona (BPK) Emir Oković, resorna kantonalna ministrica Sabira Bešlija i gradonačelnik Goražda Muhamed Ramović danas su potpisali sporazum o saradnji za četiri podprojekta koji će  na području ovog kantona biti provođeni u okviru Projekta CEB II - „Zatvaranje kolektivnih centara i alternativnih smještaja“.

Riječ je o implementaciji tri podprojekta za objekte u vlasništvu Grada Goražda i jednog za objekt u vlasništvu BPK-a čija ukupna vrijednost iznosi oko 5,5 miliona eura. Sredstva su osigurana iz kreditnog zaduženja od skoro 2,7 miliona eura, dok je ostatak sredstava doprinos grada i kantona kroz osiguranje zemljišta, objekata i dozvola, te priključenja na infrastrukturu.

Federalni ministar Edin Ramić istakao je da je ovo jedan u nizu projekata koje Ministarstvo realizira u saradnji s Vladom BPK i lokalnim zajednicama u njegovom sastavu.

- Na ovaj način rješavamo položaj 320 raseljenih osoba koje će biti smještene u 119 stambenih jedinica. Jedan dio podrazumijeva izgradnju novih, a drugi sanaciju postojećih stambenih objekata. Uz projekte koje realizujemo u općinama Pale i Foča u Federaciji BiH to je puno veći broj, odnosno 217 stambenih jedinica za 574 korisnika, tako da ukupna vrijednost projekata koji se realizuju u okviru CEB II projekta na području BPK iznosi 8,5 miliona eura - kazao je Ramić. 

Istaknuto je da će na ovaj način biti zatvoreni svi kolektivni centri kroz implementaciju planirana tri podprojekta za objekte u vlasništvu Grada Goražda i jednog podprojekta za objekt u vlasništvu Bosanskopodrinjskog kantona.

- Više od 20 godina ti ljudi su bez adekvatnog doma i drago nam je da je izuzetna saradnja urodila plodom. Sretni smo da će osobe iz najugroženijh kategorija konačno dobiti krov nad glavom. Kantonalno ministarstvo i Grad Goražde će pomoći onima koji nisu u stanju plaćati komunalne usluge - kazala je resorna ministrica BPK Sabira Bešlija.

Gradonačelnik Goražda Muhamed Ramović podsjetio je da je Goražde od 1992. godine prihvatilo izbjeglice iz cijelog Podrinja, te da su se tokom svih proteklih godina za njih iznalazilo alternativna stambena rješenja.

- Sa ovim se definitivno gase svi kolektivni centri u Goraždu. Prije nekoliko dana smo završili jednu zgradu u naselju Rasadnik, u toku su još tri kroz projekt CEB II i preostaje da još izgradimo petu zgradu u naselju Splavište. Balkan 2 je zgrada u kojoj su smještene izbjegle i raseljene osobe, zatim potkrovni stanovi u 10 zgrada u Titovoj ulici, čime ćemo riješiti stambeno pitanje za još 41 porodicu - kazao je Ramović.

Danas potpisanim sporazumom planirana je i sanacija postojećeg i izgradnja novog dijela objekta Doma za stare i iznemogle osobe u Goraždu.

- Za razliku od prije četiri godine kada je bila blokirana, danas ova ustanova pozitivno posluje. Provođenjem ovog projekta vrijednog oko dva miliona KM imat ćemo 80 smještajnih jedinica po savremenim standardima čime će biti obezbijeđena perspektiva ove ustanove - kazao je premijer BPK Goražde Emir Oković.

Inače, na području ovog kantona u toku je realizacija još pet podprojekata u okviru CEB II, od čega tri u Gradu Goraždu, jedan u Općini Pale Prača i jedan u Općini Foča FBiH.
 
Utorak,
25. juni 2019.
ARHIVA