Aktuelno

Isplata civilnih invalidnina
10 Jan 2019Nalozi za isplatu civilnih invalidnina, tuđe njege i pomoći i invalidnina za civilne žrtve rata u Federaciji Bosne i Hercegovine za decembar/prosinac 2018. godine upućeni su prema bankama.

Federalno ministarstvo finansija/financija je saopćilo da je za ove kategorije osiguralo sredstva u ukupnom iznosu od 13.746.992 KM.
 
Utorak,
25. juni 2019.
ARHIVA