Aktuelno

Ministrica Đapo u Muzeju uspjeha zapadnog Balkana
05 Oct 2018Federalna ministrica  okoliša i turizma Edita Đapo uvrštena je u Muzej uspjeha i uspješnih zapadnog Balkana i jugoistočne Evrope kao posebno zaslužna za ekspanziju i ubrzani razvoj turizma i zaštite okoliša u Federaciji BiH, te snažnom rastu posjeta turističkim centrima u Federaciji BiH. 
 
Za vrijeme njenog mandata turizam je postao najperspektivnija privredna grana, te je postalo jasno da usmjeravanje podrške turističkom sektoru može značajno smanjiti nezaposlenost i donijeti privredni rast. Zalaganje Đapo da se prekine dvodecenijska praksa tolerisanja nepoštivanja zakona i propisa o zaštiti okoliša rezultiralo je možda najvažnijim potezom, odnosno konačnim zaustavljanjem zagađivanja okoliša od velikih kompanija  u slučaju GIKIL-a.
 
Posebno je važno da je ministrica Đapo projektima poput rute “Valter brani Sarajevo” doprijenijela prekograničnoj saradnji, te afirmaciji inovacijskih modela u razvoju turizma. Višemilionski projekti poput Via Dinarica, prepoznati od međunarodnih partnera, skrenuli su pažnju na potenciju turizma kao integrirajućeg faktora za bh. društvo.
 
Tokom njenog mandata sa oko 21 milion KM finansirani su projekti  koji su odabrani da bi doprinijeli da se na turizam gleda u BiH kao na novi strateški pravac u borbi sa nezaposlenošću, te na šansu pozitivne promocije BiH u svijetu kao i ravnomjernog razvoja turističkog sektora u urbanim i neurbanim područjima, saopćeno je iz Federalnog ministarstva okoliša i turizma.
 
Utorak,
25. juni 2019.
ARHIVA