Aktuelno

Počela 150. sjednica Vlade Federacije BiH
12 Jul 2018

S ciljem stvaranja pravnog okvira za pojednostavljenje procedure izdavanje odobrenja za rekonstrukciju magistralnih cesta i objekata na njima, Vlada Federacije BiH će, na današnjoj sjednici koja je počela u Sarajevu, razmatrati Nacrt zakona o dopuni Zakona o prostornom planiranju i korištenju zemljišta na razini FBiH. kojim je detaljnije propisan postupak izdavanja odobrenja iz nadležnosti Federalnog ministarstva prostornog uređenja za građenje za magistralne ceste i željezničke pruge i objekata.
Dopuna je predložena nakon što je Federalna vlada podržala inicijativu za osiguranje kreditnih sredstava međunarodnih financijskih institucija u iznosu do 150 miliona eura, za financiranje projekata modernizacije cestovnog sektora FBiH.
 
Federalna vlada će razmatrati Strategiju zapošljavanja u Federaciji BiH za period od 2018. do 2021. godine, čiji su ciljevi povećanje formalnog zapošljavanja žena i muškaraca u privatnom sektoru i osiguravanje prilika za dostojanstvena radna mjesta za sve žene i muškarce, s naglaskom na građane u nepovoljnom položaju.
 
Na inicijativu Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke, u dnevni red je uvrštena informacija, s preporukama za daljnje djelovanje, o uključenosti djece romske nacionalnosti u predškolske i osnovno obrazovanje i odgoj u Federaciji BiH. Prema dostupnim podacima, u cijeloj Federaciji BiH je evidentirano 1.510 djece romske nacionalnosti koja pohađaju osnovni odgoj i obrazovanje.
 
Ponedjeljak,
16. juli 2018.
ARHIVA