Aktuelno

Danas je Dan žalosti
11 Jul 2018U Bosni i Hercegovini i Federaciji Bosne i Hercegovine danas je Dan žalosti koji je Dan sjećanja na žrtve genocida u Srebrenici i dan kada se obavlja ukop srebreničkih žrtava.
 
Vijeće ministara BiH je Odluku o proglašenju 11. jula 2017. godine Danom žalosti u BiH donijelo na sjednici 3. jula, a Vlada Federacije BiH je 5. jula donijela Odluku kojom se 11. juli 2017. godine - Dan sjećanja na genocid u Srebrenici proglašava Danom žalosti u FBiH.
 
Petak,
22. februar 2019.
ARHIVA