Aktuelno

Federalni granični inspektori zabranili uvoz u Federaciju BiH robe ukupne nabavne vrijednosti blizu 100.000 KM
06 Jul 2018Na Graničnom prelazu Izačić federalni tržišno-turistički inspektor zabranio je uvoz i stavljanje u promet pošiljke kakaa u zrnu ukupne težine  23.214,81 kg porijeklom iz Obale Slonovače i Sao Tome i Principe čija je nabavna vrijednost blizu 100.000 KM (51,072.58 eura).

Naime, prilikom laboratorijske kontrole kakvoće proizvoda, utvrđeno je da pošiljka ne zadovoljava mikrobiološke  kriterije prometa na tržištu BiH, te na osnovu člana 26. stav 1. tačka 4. Zakona o zdravstvenoj ispravnosti životnih namirnica i predmeta opšte upotrebe („Službeni list SFRJ“ Broj 53/91) i članova 12.  i 20. Zakona o hrani BiH („Službeni glasnik BiH“ broj: 50/04 ), ne može biti uvedena niti stavljena u promet.

Povrat pošiljke će biti izvršen danas, 6.7.2018. godine, nakon obavljenog pregleda utovara, plombiranja i dobijanja obrasca da je ista napustila BiH, saopćeno je iz Federalne uprave za inspekcijske poslove.
 
Četvrtak,
21. februar 2019.
ARHIVA