Aktuelno

Ministar Drljača: Potrebno jednoobrazno ostvarivanje zaštite porodice s djecom
05 Jul 2018Zamjenik premijera Federacije BiH i federalni ministar rada i socijalne politike Vesko Drljača izjavio je da je Vlada Federacije BiH utvrdila Nacrt zakona o podršci porodicama s djecom u Federaciji BiH, s namjerom da dječiji dodatak bude u ingerenciji Federacije BiH.

- Za te namjene planirano je da se iz federalnog budžeta izdvoji 34 miliona KM. Prema procjeni, oko 5,7 miliona KM iz kantonalnog budžeta bi se izdvajalo za regulisanje prava koja se odnosi na naknadu porodilja koje nisu u radnom odnosu. Ostala prava, među kojima je i pravo porodilja koje su u radnom odnosu, bila bi regulisana kantonalnim propisima - rekao je Drljača.Prema važećim propisima, Federacija BiH utvrđuje prava, a kantoni uslove pod kojima se ta prava ostvaruju.

- Pri tome je primjetno da su kantonalni zakoni različito uređeni te se ne može u potpunosti ostvariti zaštita porodice sa djecom. Zato smo predložili zakon kojim se uspostavlja pravičan odnos i na jednoobrazan način utvrđuju prava na području Federacije BiH. Preuzimanjem dječijeg doplatka rasterećujemo kantone i omogućavamo da i oni sa lošijom finansijskom situacijom ostvaruju ova prava – istaknuo je federalni ministar.

Donošenjem ovog zakonskog rješenja Vlada Federacije BiH želi osigurati približno jednake uslove za zdrav i pravilan razvoj djece u Federaciji, kao i pomoć u realizaciji reproduktivne funkcije porodice, neovisno o mjestu prebivališta.

- Na taj način pružit ćemo podršku u podizanju, odgoju i zbrinjavanju djece, kao i u njihovom osposobljavanju za samostalan život i rad - zaključio je Drljača na današnjoj pres-konferenciji u Vladi FBiH.
 
Četvrtak,
21. februar 2019.
ARHIVA