Aktuelno

​Izvršena primopredaja donacije Austrije za smještaj migranata
05 Jul 2018


Federalni operativni štab za pitanje migracija učestvuje u radu državnog Operativnog štaba za pitanje migracija u BiH, i provodi hitne mjere za suzbijanje nezakonitih migracija u okviru kojih je danas u Vladi Federacije BiH izvršena primopredaja šatora koje je donirala Austrija.

Šef Štaba Izudin Livadić danas je na pres-konferenciji izvijestio da je od 1. januara do 2. jula, prema podacima Službe za poslove sa strancima, prijavljeno 7.128 nezakonitih migranata.

- Namjeru za podnošenje zahtjeva za azil iskazale su 6.354 osobe, dok su 683 podnijele zahtjev za azil. Ovi podaci pokazuju da migranti ne žele ostati u Bosni i Hercegovini - rekao je Livadić, dodajući da je na osnovu readmisije od Hrvatske primljeno 317 osoba, a 575 osoba predato drugim državama.

Federalna vlada je dala saglasnost da ustupi dvije lokacije, kasarnu Ušivak u Hadžićima i objekte Agrokomerca u Velikoj Kladuši, kako bi bio riješen problem smještajnih kapaciteta migranata.

- Austrija je odlučila donirati BiH 56 šatora koji imaju kapacitet smještaja za 280 osoba. Šatori su potpuno opremljeni, te se nadamo da možemo pomoći BiH u rješavanju migrantske situacije - rekao je Johann Bezdeka koji rukovodi Sektorom za civilnu zaštitu, upravljanje krizama i zaštitu od katastrofa pri Saveznom ministarstvu unutrašnjih poslova Austrije. 

Direktor Federalne uprave civilne zaštite Fahrudin Solak zahvalio je Bezdeki, govoreći da će šatori u skladu s potrebama biti postavljeni na svim lokacijama.

- Pripadnici FUCZ su trenutno u Bihaću, gdje ministar sigurnosti BiH Dragan Mektić s predstavnicima Vlade Unsko-sanskog kantona razgovara o rješavanju pravnih pitanja. Od jutros od pet sati smo na terenu i uključeni u sve aktivnosti -
potvrdio je Solak.

Doprinos Vlade FBiH u ovim aktivnostim ogleda se u, kako kaže Solak, odluci da iz tekuće rezerve dodijeli 29.800 KM za plaćanje PDV-a i špediterskih usluga za uvoz donirane opreme iz Austrije. Također, odobreno je da se postavi kamp u Velikoj Kladuši u objektima Agrokomerca.

Dok traju potrebe za angažovanjem u organizovanju i uspostavi kampa u kasarni Ušivak u Hadžićima Federalnoj upravi civilne zaštite odobreno je da angažuje potreban broj pripadnika i osigura stručnu i tehničku pomoć za smještaj i zbrinjavanje migranata.

Uime Ministarstva sigurnosti BiH zahvalu za donaciju uputila je pomoćnica ministra Murveta Džaferović navodeći da je to jedna u nizu pomoći koju od 2015. godine Austrija pruža BiH u oblasti migracija i azila.  

- U roku od 24 sata Austrija je odlučila da donira veoma kvalitetne šatore u kojima možemo smjestiti 280 osoba - kazala je Džaferović.  

Vlada FBiH je na današnjoj sjednici zadužila Federalno ministarstvo zdravstva da precizira nosioce plaćanja troškova liječenja primarne i specijalističko - konsultativne i bolničke zdravstvene zaštite migranata te lijekova.

Federalnoj direkciji robnih rezervi odobreno je da stavi na raspolaganje kapacitete za potrebe funkcioniranja kampova, koji će biti postavljeni na području Sarajevskog i Unsko-sanskog kantona.

Robnim rezervama raspolagat će Crveni križ Federacije BiH, koji će biti obavezan da u saradnji sa Službom za zajedničke poslove organa i tijela FBiH pronađe prostor za skladišni - logistički centar Crvenog križa iz raspoloživih objekata neperspektivne vojne imovine.
 
Četvrtak,
21. februar 2019.
ARHIVA