Aktuelno

Porezna uprava FBiH pozvala građane da prijave nepoštivanje poreznih zakona
05 Jul 2018

 Porezna uprava Federacije BiH saopćila je da su porezni obveznici Federacije BiH u periodu januar - juni 2018. godine uplatili 2.562.390.276 KM javnih prihoda iz nadležnosti ove uprave. To je za 156.074.689 KM više u odnosu na isti period 2017. ili više za 6,49 posto.

U periodu januar - juni 2018. godine, u odnosu na januar - juni 2017. godine ukupna naplata direktnih poreza veća je za 52.121.756 KM, ili iskazano u procentu za 6,18 posto.

U strukturi direktnih poreza naplaćeno je poreza na dobit u iznosu od 225.894.603 KM, što je više za 11,40 posto ili 23.120.142 KM, od čega je zabilježen rast naplate poreza na dobit preduzeća za 8,12 posto ili za 13.610.013 KM i naplate poreza na dobit banaka i drugih finansijskih institucija za 27,04 posto ili za 9.510.129 KM.

Porezi na imovinu naplaćeni su u iznosu od 87.813.275 KM, što je za 0,45 posto  ili za 397.240 KM manje. Ostali porezi naplaćeni su u iznosu od 634.562 KM, što je za 15,19 procenata ili za 113.689 KM manje, porez na dohodak naplaćen je u iznosu od 219.695.669 KM što je povećanje za 10,52 posto ili za 20.907.227 KM. Naknade i takse naplaćene su u iznosu od 211.922.590 KM, što je više za 0,16 posto ili za 337.978 KM.

U periodu januar - juni 2018. godine naplaćeni su doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje, zdravstveno osiguranje i nezaposlenost u ukupnom iznosu od 1.663.860.891 KM, što u odnosu na isti period 2017. godine predstavlja povećanje za 102.695.942 KM ili iskazano u procentu za 6,58 posto.

- Naplaćeni doprinosi za PIO/MIO su 922.837.301 KM, za zdravstveno osiguranje 664.150.514 KM, a doprinosi za osiguranje za slučaj nezaposlenosti 76.873.077 KM.

Prema službenim evidencijama iz Jedinstvenog sistema registracije, kontrole i naplate doprinosa, broj zaposlenih u Federaciji BiH, prema prebivalištu zaposlenika na dan 30.6. ove godine je 524.702.

Porezna uprava Federacije BiH navodi da od 2011. godine vodi Jedinstveni sistem registracije, kontrole i naplate doprinosa u kojem se evidentiraju promjene o zaposlenju.

U Jedinstvenom sistemu, registracije, kontrole i naplate doprinosa ne evidentiraju se „zaposlenja“ po osnovu ugovora o djelu i ugovora o autorskom djelu, tako da je 524.702 broj zaposlenih u Federaciji BiH u koji nije uključen broj angažiranih po osnovu ugovora o djelu i o autorskom djelu. 

Porezna uprava zahvalila je poreznim obveznicima koji uredno izvršavaju svoje porezne obaveze i pozvala sve porezne obveznike da posluju legalno, da svoj novac koriste za unaprjeđenje poslovanja, investicije, razvoj, za isplatu plaća zaposlenicima, a ne da teško zarađeni novac troše na plaćanje kazni i kamata.

Također, poziva obveznike da obaveze izvršavaju blagovremeno, da ih dobrovoljno prijavljuju i plaćaju, da prijave svakog radnika odnosno da posluju u skladu s poreznim i drugim važećim propisima jer je to najbolji i najsigurniji način poslovanja.

- Porezna uprava će na sve načine pomagati obveznike koji pokazuju namjeru i želju da izvršavaju porezne obaveze, a poduzeti mjere prema obveznicima koji ih žele izbjeći te ih usmjeriti na zakonito postupanje. Porezna uprava želi biti partner poreznim obveznicima i graditi transparentne odnose zasnovane na važećim zakonima - navodi se.
Porezna uprava pozvala je računovodstvenu i revizorsku profesiju da služi javnom interesu i postupa u skladu s važećim zakonima, kao i da se suzdrži od bilo kojeg ponašanja koje može štetiti javnom interesu i biti diskreditirajuće za računovodstvenu i revizorsku profesiju.

- Odgovornost računovođe nije isključivo u tome da se zadovolje potrebe pojedinačnog poslodavca, nego da postupa u skladu s važećim propisima i tako djeluje u javnom interesu. Vaša struka može i treba da obavi značajnu ulogu u sprječavanju nelegalnih aktivnosti poreznih obveznika i odgovornih osoba na način da savjetima i radnjama utječete da te osobe ne vrše nezakonite radnje, a one koji to čine prijavite Poreznoj upravi. Kako ne biste bili učesnici u vršenju nezakonitih aktivnosti pozivamo vas da Poreznoj upravi prijavite sve nezakonite radnje koje se odnose na izbjegavanje ili neplaćanje javnih prihoda poreznih obveznika kod kojih obavljate aktivnosti – istaknuto je.

U saopćenju za javnost pozivaju „Budite partner i saveznik Porezne uprave, u borbi protiv nezakonitog poslovanja“.
Porezna uprava Federacije BiH poziva radnike koji rade „nacrno“ da o tome obavijeste Poreznu upravu. Navode da će sve prijave ozbiljno i temeljito razmotriti i postupiti u skladu sa zakonom, nadležnostima i raspoloživim kapacitetima, te poduzeti sve raspoložive mjere da bi poslodavci prijavili radnika.

- Samo na taj način moći ćete ostvariti zakonom zagarantirana prava (pravo na zdravstvenu zaštitu, na penzijsko i invalidsko osiguranje i druga prava koja vam pripadaju po osnovu radnog odnosa). Učinite korak i pomozite sebi. Porezna uprava je odlučna da vam pomogne! Da li ste vi odlučni da pomognete sebi? Budite partner Porezne uprave u sprečavanju rada „nacrno“ -  ističe se.

U saopćenju za javnost Porezna uprava poziva sve građane da im i dalje prijavljuju saznanja o nepoštivanju poreznih zakona.

- Svaka prijava uživat će punu diskreciju, a prijave mogu biti dostavljene anonimno putem: e-maila: sivaekonomija@fpu.gov.ba i primjedbe@fpu.gov.ba, SMS-ovi na broj mobitela 061 724 610, besplatnog poziva na broj 080 020 333 i pošte na adresu Husrefa Redžića 4, Sarajevo, uz naznaku „Nepravilnosti“ - saopćila je Porezna uprava Federacije BiH.
 
 
Četvrtak,
21. februar 2019.
ARHIVA