Aktuelno

Održana 149. sjednica Vlade Federacije BiH
05 Jul 2018


 
Vlada Federacije BiH je na današnjoj sjednici, koja je održana u Sarajevu, proglasila 11. juli 2018. godine, dan sjećanja na genocid u Srebrenici, Danom žalosti u Federaciji Bosne Hercegovine.
 
Dan žalosti se obilježava obaveznim isticanjem zastave Bosne i Hercegovine na pola koplja, odnosno jarbola, na zgradama Vlade Federacije BiH i institucija Federacije Bosne i Hercegovine.
 
Na Dan žalosti ne mogu biti održavani programi kulturno-zabavnog karaktera na javnim mjestima u Federaciji BiH.

Medijske kuće na teritoriji Federacije BiH dužne su uskladiti i prilagoditi svoje programske sadržaje Danu žalosti.
 
Danas je utvrđen Nacrt zakona o podršci porodicama s djecom u Federaciji Bosne i Hercegovine, koji uređuje osnove materijalne podrške porodicama s djecom, utvrđuje materijalna prava za podršku porodicama s djecom, postupak ostvarivanja prava, uslove i način za ostvarivanje prava, finansiranje materijalne podrške porodici s djecom, nadzor i druga pitanja od značaja za ostvarivanje podrške porodicama s djecom.
 
Federalna vlada utvrdila je i Prijedlog zakona o kontroli i ograničenoj upotrebi duhana, duhanskih i ostalih proizvoda za pušenje kojim se, s ciljem zaštite i unapređenja zdravlja stanovništva, uređuju mjere za zabranu i ograničenje upotrebe duhana, duhanskih i ostalih proizvoda za pušenje, zabrana njihovog reklamiranja, promocije i sponzorisanja, sprječavanje pristupa maloljetnih osoba tim proizvodima, sastav duhanskih i ostalih proizvoda za pušenje, obavezne oznake na pakovanjima, suzbijanje štetnih posljedica, preventivne mjere. Zakonom se osniva i Federalna komisija za kontrolu upotrebe duhana, duhanskih i ostalih proizvoda za pušenje, kao i nadzor nad provođenjem zakona.
 
Federalni operativni štab za pitanje migracija informirao je danas Vladu FBiH o stanju u oblasti migracija u Bosni i Hercegovini, a u vezi s povećanim prilivom migranata u Bosnu i Hercegovinu.
 
Vlada je zaključkom podržala napore i aktivnosti Vijeća ministara BiH, Ministarstva sigurnosti BiH, Ministarstva ljudskih prava i izbjeglica BiH, kao i Koordinacijskog tijela za pitanje migracija u BiH - Operativnog štaba za pitanja migracija u BiH za rješavanje problema s nezakonitim migracijama u Bosni i Hercegovini, kroz realizaciju Akcijskog plana hitnih mjera koji je donijelo Vijeće ministara BiH, s fokusom na nezakonite migrante i propusnost granice, posebno sa istočnim susjedima Bosne i Hercgovine. Riječ je o planu za, prije svega, veću i odlučniju kontrolu granice sa istočnim susjedima i sprečavanje ulaska migranata u našu zemlju angažiranjem svih policijskih snaga u BiH, uključujući i pripadnike policije u Federaciji BiH u skladu s nadležnostima, ali i stvaranje uslova za humano zbrinjavanje migranata u skladu s potpisanim međunarodnim konvencijama o zaštiti ljudskih prava, poštujući zakonske regulative u oblasti migracija i azila.
 
Vlada Federacije BiH prihvatila je izvještaj Tima za pregovore o kreditu Izvozno-uvozne banke Narodne Republike Kine uz garanciju Federacije BiH za finansiranje Projekta izgradnje Bloka 7-450 MW TE Tuzla.
 
Potvrđena je prihvatljivost Nacrta ugovora o garanciji koji je usaglašen između Federalnog ministarstva finansija i Izvozno-uvozne banke Republike Kine i Nacrta ugovora o izdavanju garancije usaglašenog između Federalnog ministarstva finansija i JP Elektroprivrede BiH d.d. Sarajevo.
 
Prihvaćena je informacija o provedbi javnog poziva za prikupljanje ponuda za kupovinu zgrade za trajni smještaj Vlade FBiH u Sarajevu, objavljen 14.6.2018. godine, s rokom dostave ponuda do 30.6.2018. godine.
 
Pristigla je jedna ponuda koju je dostavio Energoinvest d.d. Sarajevo, a odnosi se na kupovinu poslovnog prostora u njegovoj poslovnoj zgradi, objekat “B”, u ulici Hamdije Čemerlića 2 u Sarajevu, ukupne površina 24.599,65 m2 na 21 etažnoj jedinici. Cijena ponuđenog poslovnog prostora iznosi 54.000.000 KM. Oko zgrade postoji mogućnost obezbjeđenja odgovarajućeg broja parking mjesta.
 
Federalna vlada je usvojila izvještaj o prošlogodišnjem radu Agencije za bankarstvo FBiH i informaciju o subjektima bankarskog sistema FBiH sa stanjem na dan 31.12.2017. godine.
 
Na današnjoj sjednici doneseno je više kadrovskih odluka i rješenja.
 
Četvrtak,
21. februar 2019.
ARHIVA