Aktuelno

Promovirana 33. generacija polaznika Policijske akademije FMUP-a
20 Jun 2018Na Policijskoj akademiji Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova (FMUP) danas je svečano  promovirana 33.  generacija polaznika za čin policajca.  

Federalni ministar unutrašnjih poslova Aljoša Čampara obraćajući se budućim policajcima kazao je da s ponosom ispraćaju 33. generaciju akademaca.  

- Izabrali ste da služite društvu, čime ste zaslužili naše poštovanje. Nadam se da ćete, vi budući policajci, znanje i vještine koje ste stekli na Akademiji primijeniti u praksi, opravdati naše povjerenje i dati svoj doprinos jačanju ugleda policijske profesije - kazao je Čampara. 

Naveo je da je  Policijaka akademija FMUP-a respektabilana ustanova  koja je zadržala kvalitet rada. 

- U prilog tome govore podaci da se u  2017. godine na Akademiji  školovao 321 polaznik za činove policajaca i mlađeg inspektora, da su se u prvoj polovini ove godine školovala 182 polaznika, a do kraja godine planirano je školovanja oko 400 polaznika. Različite vidove stručne obuke od 2017. pohađala su 2.832, a u prvoj polovina 2018. - 1.227 polaznika. Ovi podaci dovoljno govore o mogućnostima koje  Akademija pruža kvalitetom obuke i nastavnog osoblja - kazao je Čampara.   

Direktor Policiske akademije FMUP-a Nusret Beširević  rekao je da je "Akademija embrion policijske obuke, mjesto gdje budući policijski službenici stiču osnovna policijska znanja i vještine i prolaze određene specijalističke obuke".

- Evidentan je napredak u kvalitetu obuke od generacije do generacije, što potvrđuju povratne informacije iz Policijskih agencija za čije se potrebe polaznici školuju. Cilj nam je da policijsku obuku podignemo na nivo kakav je u zemljama Evropske unije, imajuću uvijek na umu ulogu policije da  prije svega  štiti  ustavni poredak zemlje i garantuje ličnu i imovinsku sigurnost građana - kazao je Beširević.

Uime 33.  generacije polaznika,  kadet Ibro Miladin zahvalio je  FMUP-u, nastavnicima,  instruktorima i mentorima policijskih agencija na uloženom trudu "oko sticanja osnovnih policijskih znanja i vještina".

- U narednom periodu u našim policijskim agencijama stečeno znanje ćemo dopunjavati, usavršavati i podizati na još viši nivo - kazao je Miladin. 

Generacija broji 115 polaznika, od kojih je 75 iz MUP-a Hercegovačko-neretvanskog kantona, 25 iz MUP-a Zapadnohercegovačkog kantona i 15 iz Federalne uprave policije i FMUP-a.

Na  Akademinji se trenutno nalazi 127 polaznika za čin policajca, koji dolaze iz Srednjobosanskog, Unsko-sanskog i Kantona 10.

Promovirana generacija postigla je vrlodobar uspjeh s prosječnom ocjenom 4,06.    
 
Nedjelja,
26. maj 2019.
ARHIVA