Aktuelno

Izjava Federalnog premijera Fadila Novalića o današnjim zbivanjima tokom izmještanja migranata u Salakovac
18 May 2018Iskreno sam iznenađen i zatečen današnjim događajima na području opštine Konjic u trenutku kada je država Bosna i Hercegovina pronašla rješenje da ove napaćene ljude smjesti i zbrine na human i odgovoran način.

Vjerujem da upravo građani Bosne i Hercegovine najbolje prepoznaju nesreću ovih ljudi i zato, i kao čovjek i kao premijer, naprosto ne shvatam današnja zbivanja kao ni razloge zbog kojih je do njih došlo.

Želim da organima u Bosni i Hercegovini, a što su i organi kantona, poručim da pitanje ovih izbjeglica, među kojima ima starijih osoba, žena i djece, ne smijemo podvesti pod administrativne procedure, jer je to pitanje solidarnosti, brige za drugoga i humanosti.

Nadam se da ćemo svi zajedno naći najbolje rješenje da ovim ljudima, koji su sada u velikoj potrebi, pomognemo, kaže se u izjavi Federalnog premijera Fadila Novalića.
 
Ponedjeljak,
25. mart 2019.
ARHIVA