Aktuelno

Omogućen nastavak izgradnje Centra za autizam u Tuzli
03 May 2018

Odlukom sa 139. sjednice, održane 24. aprila ove godine, o izdvajanju 150.000 KM namijenjenih finansiranju troškova izgradnje Centra za autizam u Tuzli, Vlada Federacije BiH potvrdila je opredjeljenje da, u okvirima svojih nadležnosti i mogućnostima Budžeta FBiH, pomogne obrazovanje i uključivanje ove populacije u društvene procese.
 
Na ovaj način je, ujedno, ispoštovana preporuka Institucije ombusmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine od 26. januara 2018. godine, kojom se od Vlade Federacije BiH traži da razmotri mogućnost da iz Budžeta Federacije BiH izdvoji sredstva za nastavak izgradnje Centra za autizam u Tuzli.
 
Federalna vlada je, također, ovom odlukom pozitivno odgovorila i na zahtjev Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona od 31. januara 2018. godine, kojom su zatražena ova sredstva za nastavak izgradnje Centra i njegovo što skorije stavljanje u funkciju.
 
Iako je inicijativa za otvaranje potekla iz Tuzle, treba naglasiti da će Centar za autizam moći prihvatati osobe iz cijele Bosne i Hercegovine. Riječ je, ujedno, o prvoj i jedinoj ovakvoj instituciji u Bosni i Hercegovini.
 
Osim što bi se bavio ranim otkrivanjem, dijagnostikom i intervencijom u slučajevima autizma, ovaj centar bi bio i odgojno-obrazovna ustanova, pružao bi zdravstvenu zaštitu i vodio brigu o mentalnom zdravlju, stanovanju i uključivanju autističnih osoba u proces rada i društvo u cjelini.
 
Ovakav pristup bi pomogao i roditeljima autistične djece čiji se broj u Bosni i Hercegovini ne zna. No, ako se zna da je samo u Tuzlanskom kantonu evidentirano osamdesetak autističnih osoba, moguće je pretpostaviti da je ovaj broj u cijeloj zemlji višestruko veći.
 
 
Nedjelja,
26. maj 2019.
ARHIVA